NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2010 ---Ročník IX.
Ach, ty vaše řeči!

O protikorupční vládě. S lidmi, kteří po léta zde pěstovali podmínky pro současný neutěšený stav, kdy jsme v žebříčku řazeni k zprofanovaným afrických či asijským režimům. S lidmi, kteří napříč politickým spektrem mají máslo na hlavě, a jen podle vzdálenosti od vládních funkcí stupňují nebo mlží protikorupční argumentaci. S lidmi, o nichž nikoli ruští agenti, ale velvyslanec Velkého bratra prohlásí, že si otevřeně řekli o úplatek. A ti, kteří se nějakou dobu vyskytovali na výsluní české politiky, bez skrupulí nám předvádějí výsledky své zločinné praxe. Neuvádím jména. Jsou obecně známá, a tedy snadno dosažitelná stále dokola vzývanými orgány činnými v trestním řízení, jenže bez náležité právní opory, s minimální podporou pro vyšetřování majetkových zločinů, není naděje na potřebnou změnu.

Jakou asi šanci může mít strana veverek (třebaže má nad svým doupětem antikorupční heslo), když podepsala společný závazek k vládnutí s politiky, kteří zde úzkostlivě hlídali zachování starých časů bez možnosti kontroly majetkových poměrů osob ve veřejných funkcích, bránili přijetí zákona o prokazování majetku, umožnili a umožňují nebývalé propojení politiky s byznysem, nechávají proplácet zlaté padáky, odstupné a renty, což nezřídka jsou horentní sumy. Jen pro pořádek připomenu odměnu šéfovi ČEZu ve výši 600 miliónů. Srovnejte s ním, dle ústavy zcela rovnocennou, matku s dětmi, které odpojí elektřinu, když stát není schopen zajistit její nárok na proplácení výživného.

Takže jen dvě desetiletí po pádu idiotského režimu zde máme něco kvalitativně odlišného, nyní plného práv a možností pro všechny. Stačí jen se přihlásit u správného okénka a požádat o vrácení majetku. Nejdříve to byly krámy a dílny, dnes už mrtvé díky globální expanzi jediného správného uspořádání věcí veřejných, pak se přihlásili zájemci o hrady, zámky, lesy a polnosti, a když se nenašel čistý neárijec, tak zámek zprivatizoval poslanec z OF. Jenže k čemu pole, když i mlékem se posléze hnojí, obilím topí v kotelně, anebo se zelenina nechá shnít přímo na poli, jen aby se nemusela levně prodávat. Takže další zájemci o pevnou českou korunu nakonec vyrašili v podhůří českých bank, aby je posléze změnili na banky cizí, kam odchází veškerá tzv. nadhodnota, neboli zisk, dosahovaný díky importovanému zboží a ceně práce v české kotlině.

A zatímco jsme byli odsouzení k tolerování těchto odchodů přes pohraniční hvozdy, navíc zvýrazněné strašením z poměrů v jiných zemích EU, půl miliónová armáda nezaměstnaných visela a visí jako Damoklův meč nad hlavami svobodných příslušníků šťastného téměř severního národa. Který však z humanitárních přirozených civilizačních tradic dokáže každoročně vyvézt své vzácné přebytky na písčitá a skalnatá mořská pobřeží zemí donedávna zaslíbeného světa. Nejlépe za asistence vysvlečených politických kreatur, jejichž tváře dovedou bilboardy vtloukat do hlav i těch nešťastníků, kteří by jinak o politice nemuseli za jiných okolností pronášet svá ustavičná klení, což je až záhadné v zemi uctívaných rebelů typu Jánošíka a Koziny

. I proto poslední „nadrobená“ aféra jen zapadá do rámce běžného dění u nás. Média si znovu prožijí své skvostné chvíle potřebnosti být u toho, novináři a novinářky ještě vyzvracejí zbytky po včerejším rautu na úřadě, kam je pozvali v rámci všeobecného usmíření. Na pohotovosti obnoví vyčerpané zásoby gypsu a odešlou fakturu šéfovi Teplic. Exprezident smaže včerejší mejkap, a pošle pozvánku dalajlámovi. V Ostravě zakáží vycházet na ulici a umožní lidu bezplatnou MHD. Katka Žáková uloží do škatulky ukázku biomasy a zamíří do poradny premiéra. A k všeobecné pohodě zruší cestáři kalamitní pohotovost.


Mgr. Miloslav Štěrba, Zlín
17. prosince

NETSOCAN