NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2011 ---Ročník X.
Rok 2012 a jeho hrozby

Hazardéři světové globální moci, zakopaní ve vládách významných západních mocností, jsou chladnokrevně rozhodnuti zřídit světovládu elit a učinit tak raději dříve než později. Posuďme následujících 12 mega-procesů, které představují skutečně výbušné systémy, jejichž prostřednictvím chtějí dosáhnout svých cílů.

Vše směřuje ke světovládě a nemělo by to být překvapením. V londýnských Financial Times z 8. prosince 2009 s tímto názorem otevřeně přišel šéf zahraniční redakce Gideon Rachman. Titulek jeho článku – A teď ke světovládě – říká vše. Tyto cíle jsou ventilovány Trilaterární komisí, Radou pro mezinárodní vztahy (CFR), insidery skupiny Bilderberg – a dokonce i Vatikánem!

Makro ovládání celé planety Země není snadnou záležitostí. Vyžaduje strategické a taktické plánování rozsáhlou sítí think-tanků spojených s elitními univerzitami a armádami akademiků, operátorů, lobbyistů, mediálních hráčů a na to napojených vládních úředníků. Vše je velkoryse financováno globální korporátní a finanční superstrukturou

Vypracovávají komplexní plán, poněvadž vědí, že operují na různých světových scénách, měnících se s velice rozdílnými rychlostmi.
- Spouštěč finančních procesů má rychlost blesku. Umožňuje ji elektronická informační technologie, schopná vytvořit či zničit trhy, měny a celé země během pouhých hodin nebo dnů.
- Spouštěč ekonomických procesů účinkuje pomaleji: výroba automobilů, letadel, potravin, oděvů, stavby továren a budov trvají měsíce.
- Politický spouštěč napojený na „demokratický systém“ prosazuje politiky, jejichž moc trvá několik let.
- Kulturní spouštěče vyžadují pro své vytvoření celé generace; zde se užívá psychologická válka, která dosahuje bezprecedentní intenzity.

Zvládání rizik celého procesu počítá s mnoha nástrahami a překvapeními, které mohou přijít. Proto každý plán v každém sektoru počítá s plány B – a dokonce i plány C a D – které mohou být spuštěny, bude-li třeba.

Dvanáct roznětek k podnícení a nastolení světovlády
Dnes mocné světové elity nenápadně dokončují globalizaci jako předpoklad světovlády. Parafrázuje-li se pád Nietzschova provazochodce z Tak pravil Zaráthustra, zahrnuje to: „nebezpečí chůze, nebezpečí přechodu do cíle, nebezpečí při ohlédnutí zpět, nebezpečí ze zachvění se a nebezpečí ze zastavení se...“

Těchto 12 roznětek je vzájemně propojeno a zkoordinováno v mimořádně složitý a holistický matrix, který je vysoce flexibilní ve své taktice, ale zkostnatěle neoblomný ve svých strategických záměrech. Je-li zmapován jako celek, pak děj, který se rozvíjí ukazuje, že celkově jde o mnohem více nežli o pouhý součet jeho jednotlivých částí.

1) Finanční kolaps. Globální finanční systém pokračuje od roku 2008 v podpoře a udržování svých základních životních funkcí. Ben Bernanke, Timothy Geithner a US ekonomický "hit team" (tým ekonomických teroristů) – Robert Rubin, Larry Summers a Goldman Sachs, CitiGroup, mega bankéři JPMorganChase spolu s Bank of England a Evropskou centrální bankou – nemají a nebudou mít žádné postupy, jak pomoci obyvatelstvu a churavějícím ekonomikám. Jenom přelévají triliony bankovní elitě, a vnucují mediální mýtus, že jisté banky jsou „příliš velké na to, aby se nechaly zkrachovat“ (na což se hodí orwellovský výraz – „jsou ďábelsky mocné na to aby padly“). Proč? Protože to nejsou vlády, kdo dohlíží, kontroluje a ovládá Goldman Sachs, CitiCorp, HSBC, Deutsche Bank, JPMorganChase; ale je to přesně naopak..

2) Ekonomické krize. Dnes „krajně destruktivní kapitalismus“ způsobuje zhroucení národních a regionálních ekonomik a mění je v mezinárodní otrokářské pracovní subjekty podobné Gulagu, který by záviděl i Stalin. Naší bolestí není reálná světová ekonomika, která zůstává většinou zachována, ale podvodný svět financí, bank a spekulací.

3) Sociální otřesy. Chaos v Řecku, Irsku, Portugalsku, Islandu – a brzy totéž přijde v Itálii, Španělsku i jinde – spouští násilné sociální otřesy dokonce i v USA a VB.

4) Pandemie. Připravte se na další "chřipková překvapení" vedoucí k povinnému očkování a nenápadné příležitosti pro vpašování RFID čipů do těla a test "inteligentních virů ", zaměřených na konkrétní DNA kmeny. Vyhlídkou jsou rasově a etnicky selektivní viry jako prostředek pro masové vyvraždění cílených etnik a ras...

5) Globální oteplování. Jak se globální ekonomika noří do režimu nulového růstu, ekonomické stimuly přejdou z podpory růstu na rozpor ve spotřebě. Otevřou zaváděné "uhlíkové povolenky" cestu k plné společenské kontrole?

6) Mega teroristické útoky pod "falešnou vlajkou". Elity schovávají tuto divokou kartu ve svém rukávu a mohou tak nastartovat novou krizi jako zkratku ke světovládě. Ospravedlní nové teroristické útoky, proti nimž bude 9 / 11 jen bouří ve sklenici vody, další globální války, invaze a genocidy? Bude mít jaderná bomba nad velkým městem za následek obvinění „nepřátel" nynějších elit?

7) Všeobecná válka na Středním východě. Jak říkáme, námořní síly, bombardéry a celé armády se chystají zaútočit a napadnout Sýrii, Írán ...

8) Přírodní a ekologické katastrofy. Černobylská jaderná havárie v roce 1986 přispěla k začátku konce bývalého Sovětského svazu. Ukázala světu i sovětům, že jejich stát už nedokáže zvládat ani svá vlastní jaderná zařízení. Duben 2010 zase přinesl ekologickou katastrofu způsobenou ropnou plošinou v Mexickém zálivu a petrolejářská firma BP poznala omezení při těžbě v mořských hlubinách. Od března 2011 se Japonsko a svět potýkají s následky rozsáhlé jaderné havárie v jaderném komplexu Fukushima Daiichi. Nebyl to důsledek nějaké špinavé hry?

9) Atentát na významnou politickou nebo náboženskou osobnost z něhož by byl obviněn nějaký nepřítel elit. Mossad, CIA, MI6 jsou v inscenování těchto špinavých podrazů opravdu dobří.

10) Útoky na „zlotřilé státy“. Irák, Libye – kdo přijde na řadu teď? Irán? Sýrie? Venezuela? Severní Korea?

11) Zinscenovaná náboženská událost. Rostoucí potřeba mas v nalezení smyslu jejich života z nich dělá snadné oběti Hollywoodem vyprodukované třírozměrné hologramové a virtuální reality-show, která inscenuje „druhý příchod“. Elektronicky vyprodukovaná postava Mesiáše, jednající synchronně s elitami... Kdo by se odvážil jít proti samotnému Bohu?

12) Zinscenovaný mimozemský kontakt. I toto může pocházet z dílny elit. Po desítky let jsou rozsáhlé skupiny světové populace programováni k víře v existenci mimozemšťanů. I v tomto případě dokáže hologramová technika zinscenovat „přistání kosmické lodi“ – samozřejmě na trávníku Bílého domu – a zdůraznit tak lidstvu nutnost mít pro jednání s mimozemšťany jednotnou reprezentaci. Čili další důvod pro světovládu?

Co mají takové vzájemně zakomponované „krize“ společného? Globální oteplování, pandemie , "mezinárodní terorismus", finanční kolaps, ekonomická krize a dokonce i kontakty s mimozemšťany?... Všechny mají ukázat, že je nemůže zvládnout samotný národní stát, čímž odůvodňují potřebu světovlády.

2012: Musíme být obzvláště ostražití a chápat události takové, jaké skutečně jsou; a nevěřit na ně způsobem, o jaký usiluje globální televizní panstvo.


Autorem článku '2012: What’s in Store...’ , uveřejněného 26. prosince na webu Russia Today, je politický analytik Adrian Salbuchi, který nyní pracuje v Argentině jako rozhlasový a televizní komentátor. www.asalbuchi.com.ar. Autor AS zdůrazňuje, že názory a mínění uvedené v článku jsou výhradně jeho vlastní a nemusí reprezentovat názory média Russia Today.

Překlad: Frs
26. prosince

NETSOCAN