NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2011 ---Ročník X.
3. světová válka vypukla! Je první asymetrickou válkou vyprojektovanou agresory z Pentagonu

Zatímco prezident Obama a Kongres ještě nesplnili své ústavní povinnosti a neschválili nasazení amerických vojenských sil do války. Pentagon již vyhlásil a vede 3. světovou válku.

Dalo by se říci, že ta válka je fakticky externí věcí USA; byť momentálně probíhá na dvou kontinentech – v Asii a Africe; a další dva světadíly – Evropa a Jižní Amerika – jsou v pořadí. Dnešní války jsou dílem jednoho procenta nejvyšších elit, které využívají nevládní organizace, televizní sítě, neziskové týmy odborníků a PR agentury, které mohou státům vyhlásit válku bez souhlasu volených státních činitelů.

Symetrická válka přestala být pro světové elity přijatelnou variantou. 1. a 2. světová válka zničením měst, továren, železnic, letišť a ostatní infrastruktury, těžce poškodily investice mnoha globálních rodin. Korejská, vietnamská, arabsko-izraelská a irácká válka představovaly komplikované záležitosti které nepříznivě ovlivnily trhy a také ničily infrastruktury. Studená válka se v reálnou neproměnila, poněvadž skutečnost atomového patu zajišťovala, že nukleární útok provedený ať již Východem nebo Západem by vedl ke zničení obou stran i zbytku světa. Katastrofální důsledky pro agresory by měl dokonce i vojenský útok Západu proti Číně, zejména proto, že Čína byla schopna nukleární odvety a anihilovala by americkou sedmou flotilu a její východoasijské námořní základny včetně Okinawy a Guamu.

Elity tudíž prosazují nový typ války: válku asymetrickou, používající nekonvenční válečnou taktiku a zahrnuje válku informační, použití cizích válečníků, nestátních subjektů, agentů provokatérů a pátých kolon. Masívně financována investičními fondy mega magnáta George Sorose a jeho prostředníky ze CIA je nynější asymetrická 3. světová válka testována podobně jako každý jiný produkt. „Trh nejprve otestoval“ exportované pseudorevoluce do Srbska a posléze do Ukrajiny, Gruzie a Kyrgyzstánu a jejich schopnost svrhnout nepohodlné vlády, které se nehodlaly podřídit diktátu nevolených a nikomu nezodpovědných, ale skutečných hybatelů finančních a polických osudů tohoto světa.

Prozápadní a proeurounijní vlády složené z mnoha person financovaných Sorosem a výkonné nestátní subjekty zřízené globálními elitami, jako Rada pro mezinárodní vztahy, skupina Bilderberg, Trilaterální komise, organizace Freedom House, Americký mírový institut a další, podporované a financované Rothschildy, Rockefellery, Mellony apod. dokázaly, že se k moci dostaly nové vlády v Bělehradě, Kyjevě, Tbilisi a Bišeku. Tyto nové vlády nebyly zvolené, ale dobyly  moc prostřednictvím vyprovokovaných protestních demonstrací; což byla ukázka nové a nekonvenční války.

Už se nemusely armády, loďstva a vzdušné síly střetávat na válečných a bitevních polích. Kdosi pouze musel do hlavních měst vybraných států vpašovat provokatéry a páté kolony, které spolu s médii a nástroji v podobě politických stran a infrastrukturou „občanské společnosti“ složené z nevládních organizací, svrhly vlády bez použití voleb a nahradily je novými vládami respektujícími přání centrálních bank a světových oligarchů.

Asymetrická světová válka začala v Bělehradě kde Otpor – srbské protestní hnutí mající za cíl svržení vlády Slobodana Miloševiče – odstartoval první pseudorevoluci. Symbolem Otporu byla zaťatá pěst; znak, který bylo možno v budoucnosti kopírovat v jiných hlavních městech od Kyjeva až po Káhiru. Otpor byl štědře financován západními výtvory včetně Sorosova Institutu pro otevřenou společnost, neokonzervativci infiltrované americké Národní nadace za demokracii a mnohými Evropskou unií dotovanými nevládními organizacemí, těsně napojenými na Sorosovy operace „produkujícími demokracii“.

Manuál pro Otpor a podobné organizace, hodlající svrhnout vlády v Gruzii formou Růžové revoluce, na Ukrajině prostřednictvím Oranžové revoluce a v Kyrgyzstánu pod hlavičkou Tulipánové revoluce, byl zkoncipován profesorem Gene Sharpem na Massachusettské univerzitě, zakladatelem Institutu Alberta Einsteina; nevládní organizace sídlící v Bostonu, která školila aktivisty Otporu v občanské neposlušnosti a v lidových protestních kampaních s cílem svrhnout vybrané demokraticky zvolené vlády. Provokatéři školení Institutem Alberta Einsteina iniciovali po celém světě lidové protestní kampaně se záměrem nahradit vlády nehodlající se podvolit diktátu západních elit. Vnitřní opoziční síly byly vesměs Sharpovi přisluhovači jako např. Kmara, pomáhající dosadit prozápadního a proizraelského Michiala Sakašvilliho v Gruzii, nebo Pora na Ukrajině, která prosadila do prezidentského křesla příznivce NATO Viktora Juščenka a KelKel v Kyrgyzstánu, kde byl Askar Akajev nahrazen zkorumpovaným Kurmanbekem Bakijevem.

Domino-efekt naplánované série revolucí posílili Srbové, pomáhající svrhnout gruzínskou vládu, poté houf Srbů a Gruzínců v Kyjevě svrhající vládu ukrajinskou a Gruzínci zapojení spolu s Ukrajinci do vzpoury v Biškeku. Neokonzervativci a Sharp si vypůjčili recept od komunistů a jejich mezinárodního dělnického hnutí, dle něhož byly komunistické kádry vysílány do bojů proti kapitalistům a fašistům v zahraničních občanských válkách; například ve španělské občanské válce a v konfliktech v Africe či jihovýchodní Asii.

Sharp je absolventem CIA (Centra pro mezinárodní záležitosti při Harvardské univerzitě), a ta zkratka není spojována s CIA v Langley jen náhodou, neb se svou jmenovkyní ve Virginii udržovala dlouhé a těsné vztahy. Sharpa ve skutečnosti nikdy nezajímala vůle lidu usilujícího o svou budoucnost, on jen ověřoval v praxi teorii asymetrické války – porážku nepřátel prostřednictvím zástupných vnitřních sil, aniž by bylo potřeba invaze zahraničních armád i masových ztrát na životech a materiálních škod spojených s invazí.

Mnoho Sharpových taktických metod bylo, jak vidno, prakticky použito na mnoha válečných polích asymetrické války. Zahrnují fabrikaci představy fungujícího a úspěšného hnutí, dokonce i když v daném místě žádné neexistuje. Využití mediálních sítí ovládaných Západem, jako např. Fox News, která odvysílala video řeckých demonstrantů bouřlivě v Athénách protestujících proti úsporným opatřením, a beze studu tvrdila, že jde o protivládní protesty v Moskvě, nebo když Al Jazeera odvysílala USA a Saudy podporovaný krvavý zákrok bahrajnských bezpečnostních sil proti demonstrantům za demokracii a vydávala ho za krvavou represi syrské vlády – to jsou příklady Sharpovy propagandy a dezinformační taktiky.

Rozmach zahraniční podpory tvoří další klíčový prvek Sharpovy taktiky asymetrické války. Příkladem je faktické ovládání organizace dohlížející na lidská práva (Human Rights Watch) Sorosem poté, co klíčoví hráči investičních fondů věnovali skupině 100 milionů dolarů. Tato nevládní organizace pro lidská práva byla v čele těch, kdo světu oznamovaly „zvěrstva“ páchaná Kaddáfího režimem, ale převážně mlčeli o zvěrstvech páchanými libyjskými rebely na libyjských a afrických černoších, stejně jako na Kaddáfímu loajálních občanech. V těchto praktikách měl Human Rights Watch mocného komplice v Mezinárodním trestním tribunálu, který jaksi nevidět masakry, které páchali rebelové podporovaní CIA. Saúdy a Katarem.

Jinou Sharpovou taktikou je úsilí o změny mimo volební systém. Tato taktika byla zjevná při Oranžové revoluci na Ukrajině v roce 2004, kdy byly odmítnuty volební výsledky a rovněž v nedávných ruských parlamentních volbách, kde Sorosem a neokonzervativci financované monitorovací skupiny - jako Golos - odmítly výsledek voleb a pro výzvy k anulování voleb použily volavky, jako např. někdejšího sovětského prezidenta Michaila Gorbačova. Rušivé vlivy vznikající jako následek Sharpových a Sorosových metod lze vidět i v podobě prezidentské kandidatury ruského oligarchy a vlastníka basketbalového klubu New Jersey Nets, Michaila Prochorova, a v podpoře veterána moskevských pouličních protestů, Alexeje Navalného, západními propagandistickými subjekty jako Christian Science Monitor (nyní zesměšňovaného jako Christian Zionist Monitor, poté co byl převzat zájmovými skupinami upřednostňujícími neo-imperialistickou zahraniční politiku USA). Sharp a Soros jsou na stejné straně při výzvách vnitřním opozičním silám aby využívaly internet, fax sociální sítě jako Facebook a Twitter pro prosazení svých programů.

V dalších fázích 3. světové války budou asymetričtí válečníci Pentagonu a jejich přidružení nestátní hráči pokračovat v pokusech zesílit napětí v arabském světě po revolucích v Libyi, Sýrii, Tunisu, Jemenu a Egyptě po poněkud rozpačitém začátku, se kterým se postupující islámistické skupiny dostávaly pod větší západní a natoidní dohled. Ruské prezidentské volby a pokles čínské ekonomiky spolu s rostoucím městským disentem ze stále početnější čínské střední třídy poskytnou protagonistům 3. světové války další příležitosti. Náhlá smrt severokorejského vůdce Kim Jong Ila také vyústila ve volání (obzvláště prostřednictvím CIA a Sorosem zamořených Washington Post), po rozšíření sociálních operačních sítí v tomto asijském království IT poustevníků.

Barma, neklidné tibetské a východoturkestánské provincie v Číně, Libanon, Írán, Alžírsko, Súdán, Zimbabwe, Venezuela, Nepál, Bělorusko, Ekvádor, Bolivie, Pákistán, Laos a obě Konga představují další příležitosti pro architekty 3. světové války.

Válečníci usilující o rozšíření moci USA a světových elit na celou planetu se nezastaví, dokud oligarchové z Wall Streetu a špionážní hvězdy CIA spolu s globalistickými podnikatelskými kartely a rodinami, nebudou pevně vládnout nad každým čtverečním metrem této planety.


Autorem článku s původním titulem World War III Has Begun – It`s the First Asymmetric War Long Awaited by Pentagon Think Tanks je Wayne MADSEN (USA) . Čláánek vyšel 26. prosince na serveru Strategic Culture Foundation.

Překlad: Frs
26. prosince

NETSOCAN