NETSOCAN
Číslo 12 -- PROSINEC 2012 --- Ročník XI.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

EDITORIAL
o Velká islandská a malá maďarská revoluce
Dokumenty
o Záhady 11. září 2001
AKTUALITY
o Lidská práva
o Ing. Josef Vít
ROZHOVOR
o Rusko se připravuje na svržení svých okupantů
ČLÁNKY
o To je kapitalismus,
o Ing. Josef Vít
Družstevnictví
o Družstva dokážou být konkurenceschopná
Zahraničí
o Dönmeh: Tajemství Středního východu o němž se nejvíce šušká (část 1)
o Překlad: František Stočes
o Dönmeh: Tajemství Středního východu o němž se nejvíce šušká (část 2)
o Překlad: František Stočes
NETSOCAN MONITOR
o Krize americké práce
o Nejlínější generace
o USA a Rusko by mohly naplnit předpovědi mayského kalendáře
o „Černý listopad“ světového soudnictví
o Izraelský premiér přijede Čechům osobně poděkovat
o Na předávání Nobelovy ceny za mír Klaus ani Nečas nepojedou
o Bizarní nápady z Bruselu: Pravidla pro nafukování balónků, banány i cirkus
o Reader´s Digest
o
o
o
o
Velká islandská a malá maďarská revoluce

o Velká islandská revoluce

o 2008 Na podzim zkrachovaly tři největší islandské komerční banky (Landsbanki, Kaupthing a Glitnir). Měna se zhroutila a trh přestal fungovat. Země zkrachovala. Islandská vláda největší banku znárodnila a posílila kontrolu tří dalších a pro Island klíčových finančních domů. 24. října tato země s 218 tisíci obyvateli přijímá záchranný program Mezinárodního měnového fondu ve výši 210 miliard dolarů. Písničkář a básník Hördur Torfason svou tvorbou burcuje ať se občané nebojí projevit svůj názor, protože i jeden jediný člověk dokáže změnit zaběhnutý pořádek. Před parlamentem vypukají masové protesty.
o 2009 Obrovské protesty mají za důsledek rezignaci premiéra i konec jeho nekompetentní popř. zkorumpované vládní koalice (konzervativní Strana nezávislosti a Aliance sociálních demokratů). Politikové hodlají splatit Británii a Nizozemsku dluh ve výši 3.5 miliardy eur (částku má Island zaplatit během 15 let s 5,5% úrokem). Před parlamentem se konají masové protesty Občané si vybojují si zákon o obecném referendu.
o 2010 V lednu prezident zákon odmítne ratifikovat a chce ho konzultovat s EU. Občané jdou opět do ulic a již v březnu se koná referendum: s výsledkem, že 93% lidí odmítne zaplatit dluh vůči Británii a Holandsku. Vláda je donucena zahájit vyšetřování právní odpovědnosti státních představitelů za krizi. Několika vedoucích bankéřů a manažerů je zatčeno a další prchají do zahraničí. Občané koncipují novou ústavu (která již není kopií ústavy dánské).
o 2011 Islanďané redukují veřejné výdaje, tak aby byly adekvátní produkci (HDP) země a tím ubrání hodnotu islandské měny. V létě úspěšně opouštějí záchranného program MMF. Islandská revoluce – zahrnující odstoupení celé vlády, znárodňování bank, obecné referendum, uvěznění lidí zodpovědných za krizi a přepsání ústavy přímo občany – slaví historický úspěch!

o Malá revoluce maďarská
o Aby se v roce 2008 vyhnula kolapsu svého finančního trhu a bankovního systému získává Budapešť od MMF a Evropské unie úvěrový program v objemu 20 miliard eur (513,2 miliardy Kč). Maďarsko se tak stává nejzadluženější zemí východní Evropy.
o Maďarsko poté MMF v předstihu splatilo tranši úvěru v objemu 607 milionů eur (asi 15,6 miliardy Kč) a nato požádalo MMF o flexibilní úvěrovou linku. Flexibilní úvěrová linka by měla fungovat jako pojistka pro země, které okamžitě nepotřebují nouzový úvěr a státy které splní soubor podmínek, mohou peníze buď okamžitě čerpat, nebo jim poslouží jako garance v případě zhoršené situace. MMF flexibilní úvěrovou linku odmítl poskytnout s argumentem, žeMaďarsko dle MMF prý potřebuje úvěry, nikoli flexibilní úvěrovou linku
o Oznámil to 31. ledna 2013 premiér Viktor Orbán a země se mezitím připravuje na první emisi zahraničních dluhopisů od roku 2011. Hodlá vydat emisí dluhopisů, s jejichž pomocí se chce vyhnout nutnosti žádat měnový fond o další úvěr. "Proč bychom si museli brát úvěr od MMF, když se můžeme financovat přes finanční trhy," míní Orbán s tím, že tuto akci míní zahájit v průběhu dvou měsíců.
o Maďarská vláda se navíc rozhodla snižovat rozpočtový deficit například zvýšením bankovní daně což MMF – Světe div se! – nehodlá akceptovat. Bankovní daň se už dříve stala předmětem ostré kritiky, neboť dle bank tato daň brání maďarské ekonomice v zotavení. Orbán dal navíc najevo, že při rozhodování o ekonomické politice nebude tolerovat zahraniční vlivy. Za to si vysloužil kritiku od investorů, kterým se nelíbí, že Maďarsko jde proti zavedeným praktikám EU. Maďaři dali najevo, že hodlají fungovat jako suverénní země a nikoliv jako kolonie bank a korporací i zákazem používání geneticky modifikovaných plodin a potravin, které se v Maďarsku pokusila prosadit mocná americká firma Monsanto, takže v obou případech může očekávat odvetu banksterů i
americké administrativy , považující Monsanto z jakýchsi důvodů za strategicky významnou korporaci.


(Redakce)

oNETSOCAN MONITOR


Krize americké práce
Americká práce je v krizi. To není nic nového... Méně chápaným se však zdá být to, jak špatně si široká pracovní síla vede ve vztahu ke korporátní ekonomice. Soukromí zaměstnavatelé – korporace, zaznamenávají rychle rostoucí zisky a podíl korporátních příjmů jde nahoru, protože zisky jsou nejvyšší v historii. A to zároveň s tím, kdy má práce nejnižší podíl v historii... Systém peněz založených na soukromém dluhu zaručuje bankám (Wall Street) právo vyrábět peníze a nouzová vyplácení bank a nákupy špatných bankovních „aktiv“ Federálními rezervami zachránilo Wall Street před zmizením v obláčku dýmu v r. 2008. Nejde o náhody historie, jde o politické/ekonomické lidské výtvory... Aby bylo jasno, dokonce i když souhlasíte s procesem zaručování vlastnických práv vedoucím pracovníkům korporací prostřednictvím akciových opcí, tyto opce by měly výrazně nižší hodnotu, pokud by federální vláda v r. 2008 neposkytovala neomezené veřejné finanční zdroje na udržení finančního systému nedotčeného. Navíc Federální rezervy vynaložily přes 4 biliony dolarů prostřednictvím svých programů kvantitativního uvolňování na zvýšení hodnoty finančních aktiv vlastněných vedoucími pracovníky korporací a finančních institucí. Významná část bohatství americké plutokracie by neexistovala, pokud by S&P 500 byl stále na 666, jak tomu bylo na počátku roku 2009. A rekordní korporátní zisky by neexistovaly, pokud by čtyřicet let vládní politika nebyla specificky prováděna tak, aby se přesunula ekonomická moc od práce ke kapitálu... Predátorské finance posledních desítek let nejsou o nic „přirozenější“, než gilotina. Je to výsledek místa a historie – probíhá boj mezi prací a kapitálem, a ne mezi prací a „přírodou“... Třídní válka proti západní práci byla opětovně vyhlášena před čtyřiceti lety, a je na volbě práce, definované široce, jestli bude reagovat. Nebo nebude. (Zvědavec 28. prosince, autor Rob Urie).

Autor patrně neví, že v USA existuje Hnutí nové ekonomie : "Jak se náš ekonomický systém stále více zadrhává, nová vlna inovativního myšlení a experimentování pomalu nahrazuje zastaralé ekonomické mode­ly... Pod povrchem pozornosti tradičních médií, cosi velmi vitálního sbírá své síly a brzy exploduje do veřejného povědomí. „Hnutí nové ekonomie“ je hnutím značného dosahu, spojující organizace, projekty, aktivisty, teoretiky a běžné občany, kteří chtějí od základů přestavět americký politicko-eko­nomický systém. Širokým cílem je demokratizované vlastnictví ekonomiky pro „99 procent“, a to ekologicky udr­žitelným a komunitu budujícím způsobem. Hlavní je praktická práce zde a nyní – a praktický proces, který je také informován teorií velkého obrazu (big picture theory) a hloubkovým věděním."Nejlínější generace
Pustošení vedené proti Řecku globální elitou je dokonce ještě neslýchanější po zprávách, že seznam bohatých Řeků s tajnými účty ve švýcarských bankách byl rozšířen o matku Andrease Papandreu, bývalého socialistického premiéra, a George Papandreu, který začal prosazovat „úsporné“ podřizování se Řecka Evropské unii a MMF. Úspory pro Řeky znamenaly skrouhnutí penzí, lékařské péče, platů a většiny základních sociálních služeb. Tyto úspory přichází ve stejné době, kdy sezam připravený Christine Lagarde, současnou ředitelkou MMF, ukazuje, že 2,000 nejbohatších Řeků ukrývá své peníze na švýcarských účtech. Normálním řeckým pracujícím je říkáno, že musí platit větší daně a trpět snižování platů, aby se mohla nouzově vyplatit stejná elita, která ukryla své bohatství na účtech v zahraničí. To by měl být recept na lidové povstání... (Zvědavec, 29. prosince).

Autor článku Wayne Madsen dále připomíná: „Později bylo odhaleno, že Jerome Cahuzac, francouzský socialistický ministr pro rozpočet, pověřený vytvořením posledního francouzského úsporného programu, měl bankovní účet v bance UBS ve Švýcarsku již řadu let předtím, než ho v r. 2010 uzavřel a peníze převedl na asijský účet. Místo aby rezignoval Cahuzac vyhrožoval, že zažaluje pro pomluvu Mediapart, francouzskou investigativní novinářskou stránku, která o tom informovala. Stejně jako Margaret Papandreu, která popřela, že má švýcarský účet, i Cahuzac se cítí být nad zákonem. To jsou způsoby elity; považují se za oprávněné a imunní vůči stíhání. Elita dnes vykazuje stejnou mentalitu, jako Ludvík XVI a Marie Antoinette až do doby, než jim byly useknuty hlavy gilotinou.“ „Elity si mohou se takto zrůdně chovat jedině proto, že ovládají média, jejichž prostřednictvím obelhávají, deprimují, primitivizují a atomizují občany. Je naprosto ostudné, že elity např. ČSSD buď zbaběle mlčí, nebo mlčí a hrabou, nebo se chovají jako užiteční idioti. Takový David Rath si na svém blogu pustil pusu na špacír – viz jeho blog Krize a odvaha – a kde je mu konec...USA a Rusko by mohly naplnit předpovědi mayského kalendáře
V posledních dnech vydali syrští povstalci zprávu, že v syrské armádě jsou distribuovány protichemické prostředky a že tedy zřejmě chce syrská vláda použít, v bojích s povstalci, chemické zbraně... Američané už dlouho opakují, že jakékoli použití chemických a biologických zbraní syrskou vládou povede k americké invazi do Syrie a poslední zprávy způsobily, že americkou flotilu 16 válečných lodí, poblíž syrských břehů, doplnila 5. prosince americká letadlová loď Dwight D. Eisenhower s posádkou 8.000 mužů a sedmdesáti bombardéry a dodala tím americké hrozbě na přesvědčivosti.... Rusko má ovšem jedinou vojenskou základnu na Středním východě v syrském přístavu Tartus a ví příliš dobře o amerických plánech dobýt Irán. Začátkem tohoto roku odradily USA od vojenského útoku na Irán jen ruské a čínské hrozby, že se jejich armády postaví na stranu Iránu... Nemůže tedy být překvapením, že ve stejné době, kdy se k syrským břehům přiblížila americká letadlová loď Eisenhower, přistály v syrském přístavu Tartus dvě ruské válečné lodě. Rusko tak dalo najevo, že by se mohlo postavit americké vojenské intervenci v Syrii i vojensky. Vojenský konflikt mezi USA a Ruskem by ale skoro nevyhnutelně skončil jadernou válkou, po které by Země přestala být pro lidi obyvatelnou planetou... Britové pak přidali k americkým varováním syrské vládě i varování, že „globální komunita“ zasáhne i když se chemických zbraní zmocní i „jiní lidé“... Americké rozhodnutí zaútočit na Asádův režim se tak zdá být do jisté míry v rukou povstalců, kteří se mohou odhodlat i k tomu, předložit falešné důkazy o tom, že syrská armáda použila chemické zbraně. Použije-li toho americká vláda k rozkazu k útoku americké armády na Syrii, může se snadno stát, že se tam střetne s ruskými vojáky a že se letos Vánoc nedožijeme. (Zvědavec, 17. prosince, autor Mojmír Babáček).

Lze jen doufat, že existence jaderného patu (Mutually Assured Destruction), který fungoval jako prevence jaderné války v bipolární civilizaci bude stejně odstrašovat i v současném polypolárním světě. Je nicméně zcela jasné, že agresivita a choutky tradičních imperialistů nezmizely a budou se pokoušet vyválčit maximum všemi možnými i těmi nejbtutálnějšími prostředky.„Černý listopad“ světového soudnictví
Haagský tribunál zprostil viny kosovského teroristu, který se ve své knize nestyděl napsat o tom, že spolu se svými podřízenými „každý den zabíjel srbské policisty“. Na svobodu se dostal bývalý ministerský předseda Kosova Ramush Haradinaj – pouhých čtrnáct dnů po chorvatských generálech Ante Gotovinovi a Mladenu Markačovi, kteří už nenesou odpovědnosti za válečné zločiny proti srbskému obyvatelstvu Chorvatska v r. 1995... Na opětovném procesu požádala Prokuratura Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) pro bývalého vysoce postaveného ozbrojence teroristické Armády pro osvobození Kosova Ramushe Haradinaje a jeho spolupachateli o 20 let vězení za vraždy, mučení a kruté zacházení, a také za porušení zákonů a obyčejů války v improvizovaném táboře pro válečné zajatce Jablanica v průběhu kosovského konfliktu na konci 90. let. Soudce se ale rozhodl, že nejsou hodnověrné důkazy toho, že Haradinaj o těchto zločinech věděl... Co se týče Haradinaje, bylo všechno jasné ještě včera, kdy v Haagu začali s pobouřením vyvracet prohlášení srbské Prokuratury pro válečné zločiny o neschopnosti ICTY ochránit svědky, v důsledku čehož bylo zavražděno 19 lidí, kteří mohli vědět pravdu o Haradinajovi. Prokurátor pro válečné zločiny Vladimír Vukčevič tehdy řekl, že Haradinajovi lidé používali typických mafiánských metod: zpočátku varování, pak pokus o podplácení, poté zastrašování, a konečně vražda... Srbské vyšetřovací orgány měly „seznam otázek“ k Haradinajovi mnohem delší než Haag, jde tam mj. o terorismus. Nemá smysl připomínat o Romce, kterou Haradinaj znásilnil v r. 1999, a která se měla v tento den vdávat, ani o tom, jak jeho spolupachatelé utrhli hlavu čtrnáctidennímu nemluvněti. Podle údajů srbské prokuratury jen v r. 1998 byl Haradinaj odpovědný za 56 vražd, které spáchali na vesnicích v okolí kosovských měst Dečani a Džakovica členové Armády pro osvobození Kosova pod jeho velením... Příčiny propuštění Haradinaje jsou dost jasné: ochrana ze strany mezinárodních úředníků, z nichž jeden, Soren Jessen-Petersen, který řídil svého času UNMIK, označil Haradinaje ze „záruku míru a bezpečnosti“ v kraji. Jde přirozeně také o miliony investované do Haradinajovy obhajoby, kterou se zabývala jedna britská advokátní kancelář, v níž podivnou shodou okolností pracuje manželka bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, jednoho z hlavních zastánců „silového“ urovnání kosovského konfliktu koncem 90. let. ( Hlas Ruska , 1. prosince)

Rozhodnutí Haagského tribunálu nelze označit jinak než za anticivilizační pohrdání zmučenými oběťmi a lhostejný postoj k válečným masovým a brutálním vrahům.Izraelský premiér přijede Čechům osobně poděkovat
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu telefonoval předsedovi české vlády Petru Nečasovi, aby mu osobně poděkoval za to, že ČR v OSN nepodpořila hlasování o uznání palestinského státu. Netanjahu také podle sobotní zprávy serveru Jerusalem Post příští týden navštíví Česko. V Praze se zastaví cestou do Německa. „Historie Izraele a České republiky nás učí, že musíme zastávat pravdu, i když na naší straně není většina,“ citoval izraelský server Netanjahuova slova. (Novinky, 1. prosince).

Nečasova vláda zostudila ČR fakticky před celým světem a ukázala, že její pojetí pravdy je stejně farizejské jako v případě Netanjahua. Palestinci bojují o svůj stát již 66 let; nejprve se tvrdilo, že žádní Palestinci neexistují a poté, že jde o teroristy; nehledě na farizejský přístup Izraele k mnohým rezolucím OSN. Ve čtvrtek 29. listopadu Valné shromáždění OSN konečně uznalo suverénní stát Palestina. Pro změnu statutu palestinských území z přidružené entity na nečlenský pozorovatelský stát byla většina členských. Palestinci tak budou mít v OSN stejné postavení nečlenského státu spolu s Vatikánem. Mohou se účastnit rozprav ve Valném shromáždění, získali mj. přístup k Mezinárodnímu trestnímu soudu a a přidružit k různým mezinárodním organizacím, Česká republika proti palestinské žádosti hlasovala jako jediná členská země EU. Dalšími státy, jež byly proti, jsou Izrael, Nauru, Marshallovy ostrovy, Palau, Mikronésie, Panama, Kanada a Spojené státy.Na předávání Nobelovy ceny za mír Klaus ani Nečas nepojedou
Šéf Nobelova institutu Geir Lundestad v pátek pro EUobserver uvedl, že předávání Nobelovy ceny za mír se nezúčastní vrcholní představitelé šesti států EU včetně České republiky. Cenu letos dostala Evropská unie, což vyvolalo mezi osobnostmi značný rozruch. Bude předána 10. prosince. Prezident Václav Klaus ocenění unie označil za tragický omyl... Důvodem neúčasti Británie a Česka je dle EUobserver euroskepse premiéra Davida Camerona a prezidenta Václava Klause. Lundestad odmítl spekulovat, zda jde o bojkot. "Je na nich, aby vysvětlili, proč nepřijedou," řekl... Opoziční ČSSD to kritizuje. "Česká vláda se neúčastí znovu zcela zbytečně izoluje a dává najevo, že vůbec nechápe význam naší účasti na mírové integraci Evropy poté, kdy nám to konečně umožnil pád železné opony v roce 1989," uvedl předseda strany Bohuslav Sobotka. (Novinky. 1. prosince).

Sobotka se tak vyčleňuje z pacifisticlé a humanitní opozice mezi níž patří např. jihoafrický arcibiskup Desmond Tutu, argentinský sochař a pacifista Adolfo Pérez Esquivel a irská mírová aktivistka Mairead Maguireová. To, že bombardéry, masakrující Srby startovaly z území EU mu nevadí. To, že z území EU startovaly bombardéry masakrující statisíce Iráčanů mu také nevadí. To, že z území EU startovaly bombardéry masakrující desetitisíce Libyjců mu také nevadí. Navíc se Konference evropských církví a Světová rada církví shodně poukazují na současná ekonomickou a humanitární tragédii Řecka. Další kritiku také vyvolala čerstvá krize v pásmu Gazy. Přes 50 nositelů ceny, umělců, akademiků a diplomatů navíc tvrdí, že Nobelova cena by měla být EU odebrána zejména za masivní podporu izraelského zbrojení příspěvky do jeho vývojového programu.Bizarní nápady z Bruselu: Pravidla pro nafukování balónků, banány i cirkus
Některá nařízení Bruselu dokážou vytočit i ty nejzapřisáhlejší zastánce Evropské unie. Mezi opravdové perly euroúředníků patří například normy pro jednotný rozměr cirkusových stanů, nafukování balónků nebo zakřivení banánů a okurek. Na seznam absurdit z dílny EU by však mohly patřit možná desítky podobných nápadů... EU plánuje přijmout 40procentní kvótu pro ženy ve vedení velkých evropských firem,... Mezi nominovanými absurditami už je například nedávné rozhodnutí Evropského soudu o sjednocení sazeb pojistného pro muže a ženy. Dosud přitom byly ženy v cenách životních pojistek zvýhodněné, protože jsou pro pojišťovny objektivně méně rizikové... Mezi kontroverzní nařízení EU patří třeba i povinné přimíchávání biosložek do pohonných hmot, což v důsledku škodí přírodě, dále zákaz používání spolehlivých rtuťových teploměrů jen proto, že obsahují relativně malé množství nebezpečné látky, nebo směrnice o velikosti slepičích klecí, kvůli níž letos výrazně zdražila vejce... Kritice dříve čelil také faktický zákaz používání výrazu pomazánkové máslo nebo vyřazení klasických žárovek z prodeje... Unijní aparát často rozhoduje pod tlakem té či oné obchodní či průmyslové lobby, jejíž požadavky v Bruselu obvykle hájí některý stát nebo skupina států (tak Česko nyní i hrozbou veta prosazuje požadavky svých bank)... Zájmy lobby stály i za tím, že například banány nejvyšší jakosti musely v Unii dosahovat délky nejméně 14 cm a nesměly vykazovat „anomální zakřivení“... EU stanovila maximální objemy potravinových zásob, které se mohly nacházet na území ČR v den našeho vstupu do Unie. Česko potom překročilo např. stanovené objemy u konzervovaných hub, za což mu hrozila vysoká pokuta... (Novinky. 1. prosince).

Úředníci EU se jak vidno pilně věnují produkci předpisů pro vytváření absurdit, a na produkci předpisů, které by odstranily takové absurdity – jako např. banky, neposkytující střadatelům fakticky žádné úroky a naopak ještě odírající klienty formou absurdních poplatků – pak zřejmě nemají ani čas, ani zájem.


Reader´s Digest
Pro vaši lepší orientaci uvádíme (s předchozím linkem) tituly a autory zajímavých článků z nejrůznějších médií ze všech oblastí společenské problematiky mj. i těch, které se zabývají technickými, vojenskými, politickými a dalšími aspekty plynoucími z eventuálního umístění amerického radaru jako komponenty antiraketové základny v ČR, včetně jiných materiálů poukazujících na další zajímavé politické a jiné souvislosti


Souhrn všech článků v Britských listech s tématem protiraketové základnyVybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla mimořádně provedená 13. února v 15:30 hodin a redakce zároveň děkuje autorům za hodnotné příspěvky do prosincového čísla. Pokud se velkoryse rozhodnete finančně přispět na činnost tohoto on-line měsíčníku či ASD, můžete tak laskavě učinit na konto č. 2235268270/0800.
NETSOCAN