NETSOCAN
Ročník I. -- PROSINEC 2002 ---Číslo 0
Eurotápání

oooooo EU má pro Čechy svůj půvab - lze v ní vidět nejen naplnění, ale i překonání vize Jiřího z Poděbrad. I když je otázkou zda by dnes, v éře globalizace, český král na svém projektu trval.
oooooo Ze státoprávního hlediska představuje EU jakýsi hybrid, chovající se tu jako unie, jindy jako unitární stát. USA jsou kupříkladu federací, tzn. integrovanějším svazkem států, a přesto si každý z těchto států užívá rozumných svobod. Texas si rozhoduje sám, zda zavede či zruší trest smrti - a možná i proto jsou Texasané, Kaliforňané, atd. hrdými Američany. EU si jako podmínku členství klade zrušení trestu smrti, a ještě v situaci, kdy většina občanů EU trest smrti podporuje. Což je nedemokratické a demoralizující.
oooooo EU usiluje o vysokou mobilitu zboží a pracovní síly a logicky sjednocuje příslušnou legislativu a normy do míry typické pro unitární stát. Bude však, po našem vstupu do EU, moci kterýkoliv český (německý, italský, dánský, atd.) středoškolský učitel odjet třeba do Lisabonu a tam vyučovat matematiku? Samozřejmě, že ne! Protože neumí portugalsky!
oooooo Reálné se to stane tehdy, až budou středoškoláci všech zemí Unie studovat matematiku v jednom společném eurojazyce. Tento specifický europroblém - jazykovou bariéru - však EU obchází jako pes horkou kaši.
oooooo Když Berlusconi v předvolební kampani zmiňoval politickou elitu EU a hodil ji do jednoho pytle jako pedofily, zednáře a židy - osočovaná smetánka nehnula ani brvou. Haider použil vybranější slovník a přesto EU na Rakousko, jako na nesvéprávný státeček, zle vycenila zuby.
oooooo Jak můžeme, jako malý stát, usilovat o vstup do nadnárodního společenství, když nemáme definovány české zájmy ani stanoveny priority. Nehrneme se v takovém případě do EU s elánem idiota?
oooooo. Co bys asi doporučil ty, Jiříku z Poděbrad? Tobě jistě o žádnou eurofunkci nešlo.

František Stočes
2001

NETSOCAN