NETSOCAN
Ročník I. -- PROSINEC 2002 ---Číslo 0
ESOP - bajka, nebo vrchol kapitalismu?

ooooo Konzervativní tisk ve svém logickém tažení proti novince zvané ESOP kupodivu ignoruje ústřední a filozofický aspekt zaměstnaneckého akcionářství: existence podniku, který formou zaměstnaneckých akcií stoprocentně vlastní jeho zaměstnanci, totiž znamená naplnění Marxova snu o zrušení kapitalistického vykořisťování, i když formou, kterou Marx vůbec netušil. Bude-li ona nadhodnota, kterou klasický kapitalista investuje (nicméně si tuto investici ve vší počestnosti přivlastní) rozdělena mezi zaměstnance (podle osobních zásluh) prostřednictvím zaměstnaneckých akcií, pak se každý z těchto zaměstnanců stává kapitalistou, avšak nikdo tu není vykořisťován... V tomto světle tedy ESOP představuje doslova kulturní a etický vrchol kapitalismu a měl by se stát předmětem zájmu, propagace i obrany ze strany humanistických intelektuálů.
ooooo ESOP (Employée Stock Ownership Plan) pochopitelně není nápadem sovětského bolševika, nýbrž projektem amerického senátora Louise Kelsa: v době největšího boomu na počátku 90. let byl ESOP instalován v zhruba 10 000 podnicích zaměstnávajících asi 12 miliónů lidí a podíl zaměstnaneckého vlastnictví tvořil asi 30 %. Tím, že pomohl zachránit krachující podniky amerického Středozápadu, svou vitalitu ESOP nesporně prokázal a opticky se jeví jako ideální lék pro českou ekonomiku. V Polsku bylo zaměstnancům a managementu prodáno téměř 2000 zkrachovalých podniků a podle někdejšího ministra privatizace Lewandowského tato metoda přinesla nejlepší výsledky.
ooooo Má-li se ESOP prosadit, pak musí obstát v podmínkách soudobé ekonomické plurality i konkurence. Jeho životaschopnost je ústředním problémem, neboť jakkoli se zaměstnanecké akcie zdají vysoce výnosnou investicí, v případě krachu ESOP-podniku se mění v bezcenné papíry s výsledkem hluboké desiluze. ESOP - ačkoli znamená vysokou angažovanost zaměstnanců, a tedy i vysokou produktivitu výroby - se současně zdá být vysoce zranitelný. Kupříkladu jeho odolnost vůči nekalým konkurenčním praktikám rozhodně nebude vysoká: představit si lze korupci či lanaření managementu, úniky informací, atp. V prostředí podnikatelské kultury, legislativy a flexibility, s níž je vymáháno právo v ČR, tu ESOP rozhodně nemá ustláno na růžích.
ooooo Jeho přijetí do české ekonomiky však bude nejenom průkopnickým, ale i záslužným činem ČSSD: přinejmenším povede k zostření zdejšího konkurenčního boje se všemi z toho plynoucími pozitivními důsledky.

(Lidové noviny, 5. srpna 1998)
František Stočes

NETSOCAN