NETSOCAN
Ročník I. -- PROSINEC 2002 ---Číslo 0
Integrovaný parlamentní systém

ooooo Voliči jsou permanentně rozhořčeni - a právem. Ovlivněni kupř. heslem "Buďto s Klausem - nebo doleva!" volí ODS - a antisocialista Klaus nato uzavře "opoziční smlouvu" se socialistou Zemanem... Zásadně pravicová Unie svobody za to ODS tvrdě kritizuje... a po příštích volbách vstoupí se socialisty do společné vlády... Takovéto politické messaliance, ústící v těžkou demoralizaci voličů, mohou potěšit leda monarchisty či stoupence diktatury. Neměli by čeští demokraté za těchto okolností hledat i řešení systémové?
ooooo Výhody obou ve světě užívaných systémů, tj. systému poměrného zastoupení stran v parlamentě (PS) i většinového systému (VS) jsou známé: VS poskytuje vítězné straně voleb patřičný prostor pro realizaci volebních slibů - což vůbec neznamená, že budou splněny; zatímco PS reprezentuje názory širšího spektra voličů - což rovněž neznamená, že budou respektovány. Lze říci, že VS umožňuje radikálnější společenské změny, což ale zkušenosti nepotvrzují - např. v USA nenastávají mezi vládnutím „osla“ a „slona“ žádné dramatické rozdíly; zatímco PS má stabilizující vliv - což také nemusí být pravda, viz rozdělení Československa.
ooooo V českých podmínkách, kde základní atributy demokracie, tzn. adekvátní politická etika a kultura jsou jevy spíše exotické, vyprodukoval PS následující amorality: vyděračské chování koaličních trpaslíků vůči mnohem silnější straně (viz např. požadavek US, aby premiérem po volbách 1998 nebyl Klaus); nevratné svržení vlády na podkladě nepravdivé informace („Klausova vila ve Švýcarsku“); podporu menšinové vlády jejím „volebním nepřítelem“ (pokud ovšem ono „Buď s Klausem nebo doleva!“ nebylo adresováno hlavně US a KDU-ČSL!...); a patří sem určitě i možnost politické mesaliance (koalice ČSSD-US).
ooooo V podmínkách koalic či smluvních opozic strany ztrácejí - zčásti oprávněně - zájem i odpovědnost za plnění volebních slibů. ČSSD např. vládne i když zjevně prokázala svou neschopnost: mj. jí trvalo celé tři roky než vůbec pochopila co vlastně chce a kolik toho chce i v případě tak triviálního úkolu, jakým je dodání počítačů a internetu do škol... Podobně tvrdé kritice však lze podrobit i předchozí koaliční vlády ODS. Alarmující situace existuje na komunální úrovni, kde se - volby nevolby - moci drží prakticky titíž lidé a mnohdy fungují již jako klasičtí mafiáni, včetně kriminálních aspektů!
ooooo Systémovou příčinou tohoto stavu se zdá být právě existence PS v českých podmínkách. Situace se však jeví téměř neřešitelná. Jednak i VS má své slabiny, kterých amorální politikové pružně zneužijí a navíc jej současné parlamentní strany nepřijmou - neboť každá z nich riskuje ztrátu účasti v příštím parlamentu, včetně příslušných prebend...
ooooo Již stručná reflexe však ukazuje na možnost funkce třetího, integrovaného systému (IS), který by spojil výhody PS i VS a současně by změnil volební program každé strany v seriózní dokument, za jehož neplnění by vládnoucí strana nesla okamžitou odpovědnost. Základem IS by byl současný PS, umožňující pestré zastoupení politických stran, včetně všech dosavadních parlamentních práv, povinností i aktivit poslanců. S jediným rozdílem: v aspektech přímo souvisejících s volebním programem vítězné strany voleb by fungoval jako většinový!
ooooo Tzn. že vládu by sestavila vítězná strana voleb a hlasování o záležitostech bezprostředně spojených s plněním volebního programu - za taxativní minimum lze pokládat hlasování o důvěře a státním rozpočtu - by měla právo se účastnit ještě a pouze strana „opoziční“, tj. druhá dle volebních výsledků. Ve všech ostatních případech, včetně přijímání ústavních zákonů by poslanci hlasovali v režimu PS. Vláda by dále měla mít právo označit jakékoliv hlasování v režimu PS za bezprostředně související s plněním volebního programu - a po operativním schválení jeho věcného zdůvodnění Ústavním soudem - jej převést do režimu VS.
ooooo A také naopak. Nebude-li vláda plnit volební sliby, měl by mít každý poslanec právo - po předchozím upozornění a po operativním schválení věcného zdůvodnění Úst. soudem - podat návrh na udělení sankce vládnoucí straně, který by se řešil v režimu PS. Rejstřík by sahal od finančního postihu vládnoucí strany až po pád vlády. Po odvolání vlády, neplnící své volební sliby, by mohl následovat klasický režim PS, který by trval až do řádných, eventuálně mimořádných voleb a z jehož hlasovacího kvora by mohli být vyloučeni poslanci zdiskreditované strany. Představitelný je i další režim VS za účasti 2. a 3. strany dle výsledků voleb - překročí-li 2. strana např hranici 30%, atd.
ooooo IS vede zjevně ke stabilnější a serióznější vládě a eliminuje na minimum možnost úřednické vlády, nemající oporu ani ve volebním programu, ani ve voličích. IS se zdá být natolik exkluzívní a jeho idea natolik jednoduchá, že zřejmě nebude původní. Nicméně jeho hlavním smyslem je, aby volební programy a vládní programy stran, včetně časového harmonogramu, byly totožné. Snad právě tento systém by mohl v českých podminkách blokovat dekadentní trend, kdy se předvolební boj - místo seriózní polemiky nad společensky závažnými dokumenty - mění v cirkus, při němž jsou občané, za astronomické sumy vytahované z jejich kapes, balamuceni agitátory na úrovni neseriózních a nezodpovědných pouťových vyvolávačů.

František Stočes
2002

NETSOCAN