NETSOCAN
Ročník I. -- PROSINEC 2002 ---Číslo 0
Mlynářův internet

ooooo Ministr Mlynář hodlá občanům umožnit odpisy výdajů za datový přenos z daňového základu a hned se mu dostalo příznačných napomenutí: občané, kteří internet nemají budou přispívat na "surfování" těm bohatším včetně návštěv nemravných erotických stránek!
ooooo Internet je však vynález tak převratný, že lze jeho význam srovnat se zaváděním železnice na počátku 19. století. Jak by se tato komunikace asi rozvíjela kdyby se dbalo námitek, že dotací železnice stát umožňuje, aby se vesničtí mužové rychleji dopravili do pražských šantánů a nevěstinců, na což jim z daní přispějí nejen jejich zrazené manželky, ale i ti, kteří drahou opovrhují zásadně, neboť syčící a čmoudící lokomotivu mají za dílo lstivého ďábla a stvořené jen k tomu, aby vesničtí mužové rychleji dospěli do pražských šantánů a nevěstinců potažmo do pekla...
ooooo Úmysly pana ministra jsou bohulibé: nesleduje, aby počítačově nemajetní a negramotní občané přispívali těm druhým a ještě na erotiku. Přeje si, aby internet užívali všichni - tím skončí i ono přispívání. Uvědomuje si však, jak mohutná osvětová a vzdělávací kampaň bude zapotřebí?
ooooo Upřímně řečeno, z koncepce ministra Mlynáře mohou mít radost pouze čtyři subjekty: ministr Mlynář, Telecom, podnikatelé a surfující erotomani. Chybí jí totiž velkorysost i systémovost a je krásným příkladem liberála fušujícího do řemesla socanům.
ooooo Vzorem velkorysosti budiž Vídeň, která se rozhodla poskytnout internet všem vídeňákům. A zdarma! Státotvorně cítící občan si však je jist, že stát by měl být velkorysý, nikoli však marnotratný. Což znamená selektivní přístup: stát by měl definovat priority a být velkorysý tam kde očekáva státulibou činnost. V první fázi by tedy měl stát poskytnout internet zdarma i velkorysé dotace a půjčky na adekvátní(!) hardware a software mj.všem členům politických stran, Červeného kříže, ekologickým aktivistům atp.
ooooo Malý český člověk okamžitě vykřikne: "Ale v tom případě bude - co Čech, to člen nějaké politické stany, Červeného kříže, atp!!! Hanba!"
ooooo Proč hanba? Zajistí-li se, aby byli pasívní členové vystaveni hrozbě vyloučení a eventuálního doplatku státní dotace, pak si stát i demokracie budou moci jenom gratulovat!

František Stočes
2002

NETSOCAN