NETSOCAN
Číslo 0 -- PROSINEC 2002 ---Ročník I.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL
Vážení návštěvníci

o Vítáme Vás na stránkách nultého čísla měsíčníku NETSOCAN, který si klade nelehký a nepopulární úkol: sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty také z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích.
o. Chceme jim rovněž pomáhat tyto zájmy prosazovat tak, aby to sloužilo ku prospěchu celé společnosti a inspirovat je k tomu, aby se stali spolutvůrci naší převratné epochy.
o. Měsíčník NETSOCAN využije přednosti internetu v tom směru, že bude v průběhu měsíce vycházet kontinuálně, což mu umožní flexibilně reagovat na aktuální události. Poslední den v měsíci se tudíž uzavře obsah příslušného čísla. Vážené hackery, kteří NETSOCANA jakýmkoli způsobem obohatí, vyzýváme, aby se za své autorství nestyděli. Zejména uvítáme kvalitní anglické mutace všech textů.
o. Do tohoto titulu jsme připravili především výběr starších článků o kterých se domníváme, že neztratily aktuálnost, a navíc ukáží posun naší společnosti od Sametové revoluce. Dále doporučujeme k přečtení esej Victora Nema - "Sametová katarze aneb Spěje západní civilizace k zániku?", která je k dispozici v Bibliotéce.

OBSAH

AKTUALITY
 1. Klub ASD v Praze založen
 Prohlášení ASD k počítačové negramotnosti v ČR

ČLÁNKY
 Půl roku poté...
 Král Volič je nahý
 Mlynářův internet
 Eurotápání
 Integrovaný parlamentní systém
 Kulturní evoluce kapitalismu
 ESOP - bajka nebo vrchol kapitalismu?
 Selhali intelektuálové atomové éry?
 A co politická odpovědnost?

RUBRIKY
 NETSOCANÚV VÝBĚR
 VĚDA - TECHNIKA - SCI FI
 NETSOCAN MONITOR


NETSOCANŮV VÝBĚR

Česká republika má zatím štěstí,
parlamentní volby vyhrála levice

o Posun české sociální demokracie doprava nezačal až nástupem tandemu Vladimír Špidla-Stanislav Gross do vedení strany... Začal poté, co se ČSSD pod Zemanovým vedením chopila státní moci. Hlavní úlohu zde nesehrála až do nesmyslu omílaná opoziční smlouva s ODS, ale postup vlády v privatizaci, diktovaný hlavně zvnějšku, a její reakce na další vnější problémy - požadavky nadnárodních korporací, vstup do NATO, konflikt na Středním východě, migraci...
o O těchto věcech se u nás ovšem veřejně nediskutuje, nepatří to k dobrému tónu. Zásadní věci se probírají pouze na neveřejných setkáních nejvyšších špiček, např. když kandidát na funkci ministerského předsedy přijde na Hrad pohovořit s hlavou státu o charakteru příští koaliční vlády. Není také dobré se do této problematiky příliš aktivně vměšovat nebo dokonce plout proti hlavnímu proudu, jak zjistil předchozí ministr zahraničí Jan Kavan. Nynější hon na něj v souvislosti se Srbovou aférou... je zřejmou odplatou za Kavanovy opatrné protesty proti útoku USA a NATO na Jugoslávii na jaře roku 1999. M. Zeman z toho už dříve vyvodil poučení, že pokud se ministerský předseda ČR mezinárodně angažuje, je lepší, aby to bylo co nejvíc po proudu, tj. napravo. A tak se poplácával po ramenou se Sharonem, přirovnal Arafata k Hitlerovi a na návštěvě v USA předvedl známé extempore s terorismem. Tyto postoje pak mají zpětný dopad na naši vnitropolitickou atmosféru... a vnější kontexty redukují na náš co nejhladší vstup do EU a co nejkorektnější členství v NATO, tedy na naší žádoucí roli "nejlepšího žáka Západu", který se přizpůsobuje a příliš nepřemítá, co přitom činí.
Autor: Rudolf Převrátil (Nezkrácenou verzi článku lze přečíst v bulletinu 3D DISKUSE, DEMOKRACIE, DNEŠEK, číslo 32, červenec 2002, popř. na adrese www.cssdpraha2.cz)
VĚDA - TECHNIKA - SCI FI

S. Hawking připouští cestování v čase

ooJeden z nejznámějších světových astrofyziků, Brit Stephen Hawking přistoupil na možnost cestování v čase. Hawking je mimo jiné autorem knihy Krátká historie času.
o Když spojíte všeobecnou teorii relativity Alberta Einsteina s kvantovou teorií, začíná to vypadat jako možnost, uvedl 53letý Hawking podle včerejšího britského nedělníku Sunday Times. Dodal nicméně, že podle jeho názoru cesty v čase nebudou nikdy prakticky proveditelné.
o Hawking, který je profesorem matematiky na univerzitě v Cambridge, dosud možnost cestování v čase odmítal. Podle jeho dosavadních názorů je nemyslitelná možnost třeba zabít své předky nebo změnit svou minulost. Nejlepším důkazem, že cestování v čase není možné, je fakt, že k nám nedorazily hordy turistů z buoucnosti, řekl Hawking před dvěma lety.
o V předmluvě ke knize amerického astronoma Lawrence Krause, která vyjde tento měsíc, však podle Sunday Times napsal: "Jedním z důsledků rychlých mezihvězdných cest bude i to, že člověk bude moci cestovat zpět v čase."
o Einsteinovy teorie vedly k myšlence ohromných gravitačních polí, jaké se vytvářejí například kolem zhroucených hvězd, tzv. černých děr, které mohou zvrátit proud času, napsal Sunday Times. Obtížným problémem by však bylo zvládnutí dostatečného množství energie k cestování do minulosti.


(Denní Telegraf 2. 10. 1995)

Socanův úděl

o Egyptský posmrtný soud, v němž zasedal mj. i Bůh moudrosti Thovt, odsuzoval k velice přísným trestům lidi, kteří za pozemského života pracovali do úmoru a nebránili se, když si plody jejich práce přivlastnili jiní. Egyptští bozi tvrdili, že tím pomáhali rozmnožovat zlo!
o Dějiny daly egyptským Bohům za pravdu: průvodním jevem zániku mocných civilizací či impérií - antických i pozdějších - byly mj. i obrovské a nemorální majetkové rozdíly, provázené korupcí a zločinností.
o Ukazuje se, že významným parametrem harmonické a perspektivní společnosti je také sociální spravedlnost.
o.Nabízí se logická otázka: Jak mohou tito bezmocní človíčkové rozmnožovat zlo??? Vždyť "pouze" poctivě pracují a tudíž vysokou měrou přispívají k bohatství společnosti?!...
o Obrovsky! Už tím, že dávají volnou ruku nepoctivým lidem!
o Nejsou ostatně ani bezmocní ani pasívní. Razantně však vystupují, bohužel, jen vůči zlodějům, kteří jim ukradnou peníze z kapsy nebo vykradou byt.
o V případě dalších a delikátnějších "krádeží" už tak radikálně nejednají, přestože může jít o podstatně vyšší částky: o peníze přicházejí finančním podhodnocením
své práce, bankovními a dalšími finančními podvody, inflací, atp.; a v neposlední řadě i formou daní. Právě případ daní je zcela transparentní.
o Nebrání-li "socan" tomu, aby za peníze odňaté mu formou daní, byli placeni zkorumpovaní politici, soudci, policisté, ekologicky zhoubné projekty nebo armáda, zaštiťující exploataci jiných států - pak přispívá k šíření zla zcela evidentně.
o Toto zlo, není-li "drženo na uzdě", si pak žije svým vlastním životem a zhoubně bují a šíří se jako rakovina.
o Finanční predátoři se stávají stále nenasytnější, bezohlednější a brutálnější. V následné fázi je socan okrádán o svá lidská práva tím, že se pro něho stanou finančně nedostupná - ať je to nákladná lékařská péče, vysoké náklady na vzdělání pro jeho děti nebo vysoké náklady na standardní bydlení; to vše při růstu inflace a snižování jeho reálné mzdy.
o. V poslední fázi dostávají finanční predátoři zálusk i na "kořist" zahraniční. Výsledkem pak je ekonomické, finannční či surovinové drancování těchto teritorií; a navíc se dostávají do konfliktu se svými "protějšky" tamnějšími či v jiných státech.
o. Závěrečné dějství pak má zcela logický průběh: jsou jím krvavé revoluce a ničivé války - a lidský červíček je tu krutě ztrestán již za pozemského života! Zejména dvě poslední světové války, ve kterých proti sobě válčily a zahynuly desítky milionů "socanů", by měly sloužit jako trvalé memento.
.o.Ačkoliv války mívají zdánlivě odlišné příčiny - náboženské, nacionální, ideologické, atp., téměř nikdy v nich nechybějí výrazné motivy ekonomické. Oné poslední fázi obvykle předchází srůst politické a ekonomické moci do té míry, že skrze politiky vládnou ekonomické subjekty a později pouze oligarchie. Vina jednoznačně leží na straně politiků, kteří své funkce dobrovolně přijali a morálně či intelektuálně selhali.
o Není rovněž bez zajímavosti, že v přípravě na válku si každý agresor počíná stejně: ve své zemi potlačí demokracii a zavádí informační totalitu. Občanům je vymýván mozek, odlišné názory se netolerují a jejich hlasatelé jsou perzekuováni.
o. Lze namítnout: o řešení těchto problémů se přece -
a neůspěšně - pokoušeli již staří Egypťané i geniální mozky všech generací a kultur až po dnešní dobu. A přesto, přes všechny války a oběti, jsou požitky i životní úroveň dnešního a staroegyptského "socana" nesrovnatelné! Nač tedy ztrácet čas marným úsilím? Proč jej raději nevěnovat plodné práci, nezbytné k dalšímu rozvoji společnosti i životní úrovně a radovánkám? Ostatně člověk zemře tak jako tak - a ani pes po něm neštěkne!
.o Ano, ve hře jsou dokonce i tyto existenciální aspekty!
o Nesrovnatelné však nejsou jen naše požitky a životní úroveň, ale také problémy a hrozby, o kterých neměli potuchy ani géniové před pohými sto roky! Dojde-li ke globální ekologické katastrofě či vypukne-li konflikt s nasazením zbraní hromadného ničení - pak už bude
pozdě zpytovat svědomí.
o. Socanův úděl je tudíž zjevný.
o. Spočívá ve více či méně nádenické práci - fyzické nebo duševní (což nevylučuje možnost sebevzdělávání a přechodu na práci tvůrčí; na práci, která více či méně kultivuje, obohacuje a osvobozuje.) Socanem je tudíž míněn člen třídy nutně existující v současných podmínkách společenské dělby práce, který po měsíci zotročující dřiny nezřídka zjišťuje, že má-li udržet jakýsi standard své rodiny, musí pracovat ještě přesčasy nebo v dalším pracovním poměru.
o Nechce-li být po své smrti nádavkem a krutě ztrestán v egyptském očistci, nezbývá mu, než se angažovat v úsilí o sociální spravedlnost, o potření korupce a ekonomické kriminality, o zavedení skutečné demokracie a svobody slova....
o Nakonec se po něm ještě žádá aby vladařil!... Alespoň v těch vzácných případech kdy demokracie funguje jako skutečná vláda lidu. Pokud ovšem na svůj podíl na moci rezignuje, přeochotně se jej ujmou jiní - a pak mu hrozí krutý osud již za pozemského života.
o Naštěstí není v tomto zmateném světě úplně sám a má významného spojence: Jeho specifické i všelidské zájmy jsou vpodstatě totožné se zájmy humanistických a pokrokových intelektuálů.
o.Celkem vzato, úděl socana - čili angažovaného
proletáře - je údělem titána.


František Stočes


1. Klub Autentických sociálních demokratů v Praze založen!

ooo Dne 11. 12. 2002 byl v restauraci Na rychtě v Oldřichově ulici na Praze 2 založen první Klub ASD. Zakládajícími členy jsou: Aster Jiří - dělník, člen ČSSD; Durdis Josef - podnikatel, člen ČSSD; Stočes František - dělník, člen ČSSD.
ooo Ustavující členové zvolili výbor Klubu v tomto složení: předseda - Stočes František, místopředseda - Aster Jiří, hospodář - Durdis Josef.
ooo. Schůze schválila text „Prohlášení ASD k počítačové negramotnosti v ČR“ a pověřila Stočesa aby o něm - i o založení ASD - informoval na konferenci ČSSD na Praze 2, konané 12. 12. 2002.
ooo Dále byla zvolena redakční rada internetového média NetSocan a internetového měsíčníku NETSOCAN v tomto složení: šéfredaktor - Stočes František, redaktoři - Aster Jiří a Durdis Josef. Termín vydání obou médií byl stanoven do Vánoc 2002.


Prohlášení Autentických sociálních demokratů k počítačové negramotnosti v ČR

ooo Počítačová gramotnost a užívání internetu se v mnoha zemích stávají nezbytným předpokladem pro fungování demokracie. V Arizoně proběhly již v roce 2000 primární volby Demokratické strany přes internet. Prostřednictvím internetu hlasovali i američtí vojáci v zámoří. Německo, Estonsko, Austrálie a Svýcarsko oznámili rozhodnutí zavést volby po internetu alespoň do jedné úrovně politického uspořádání země. Skupina Philadelphia II. Mike Gravela, někdejšího senátora za Aljašku, prosazuje princip přímé demokracie, při kterém by se mohl každý podílet přes internet na tvorbě zákonů a zákonodárných rozhodnutí a uvažuje se také o zavedení internetového hlasování o důvěře vládě.
ooo Jaká je situace a vývoj v ČR?
ooo Počítačová gramotnost a vybavenost včetně internetu je uspokojivá u občanů, kteří tuto techniku potřebují k výkonu své profese. Vývoj byl takový, že při zavádění počítačů do výrobních a dalších institucí současně probíhalo zaškolování personálu a tento trend samozřejmě pokračuje pokud se týče nového hardwaru a softwaru.
ooo Za povšimnutí stojí fakt, že většina těchto pracovníků svoji počítačovou gramotnost a současně i vyšší kvalifikaci, tzn i svoji vyšší cenu na trhu práce, nabyla v rámci pracovní doby a pobírala za to plat.
ooo Na druhé straně existuje početná skupina lidí, kteří dosud žijí v éře doslova temného „e-pravěku“. Jde o občany pracující v zemědělství, v dělnických a dalších nekariérních profesích, kteří počítačovou techniku ke své práci nepotřebují a v důsledku toho zůstávají počítačově negramotní. Nemalou roli přitom hraje i finanční nedostupnost kvalitního hardwaru i softwaru. Navíc tito občané ze svých daní fakticky přispívají k počítačové gramotnosti členů skupiny předchozí.
ooo Bez nadsázky lze říci, že zde dochází k obrovské diskriminaci určitých sociálních vrstev a navíc těch, jejichž zájmy i vzdělanost by měla ČSSD hájit a prosazovat.

ooo Odstranění počítačové negramotnosti může být poměrně rychlé. Vyžadovalo by však kampaň - v tom nejlepším smylu slova - doslova americkou. Do této kampaně by byla zapojena veřejnoprávní televize, která by vysílala propagační, lektorské a konzultační pořady; dále denní tisk, který by s předstihem publikoval učební texty. Praktická část by se realizovala prostřednictvím škol, zaměstnavatelů, státních institucí, počítačových klubů i dobrovolníků, atp. Významnou roli mohou (a měly by) sehrát odbory a akce bude jistě znamenat „křest ohněm“ i pro Masarykovu dělnickou akademii. Školy by zároveň byly místem, kdy by se skládaly příslušné teoretické i praktické zkoušky a vydávaly certifikáty osvědčující požadovaný stupeň znalostí.
ooo Právo účasti na tomto bezplatném vzdělávání by měli všichni občané, kteří doloží, že v zaměstnání nedisponují vlastním počítačem. Je však naprostou utopií očekávat, že občané s nižším vzděláním a každodenními existenčními starostmi ihned akceptují ideu tohoto sebevzdělávání. Naprostou podmínkou úspěšnosti této akce je, aby občané byli za tuto svoji rekvalifikaci honorováni!!! ASD navrhují, aby na předložení certifikátu příslušnému orgánu místní samosprávy byla absolventovi vyplacena jednorázová finanční částka ve výši aktuálního průměrného měsíčního platu v ČR!
ooo Financování akce musí - vzhledem k tomu, že jde o společenskou prioritu - zajistit vláda. Financování si lze představit i vícezdrojové v tom smyslu, že by příslušný fond byl doplňován (po přijetí dočasné legislativy) v podobě dohodnutého procenta ze sponzoringu či zisku z reklamy, atp.
ooo Pokud jde o užívání internetu (tzn. surfování) ASD navrhují, aby byl zdarma pro všechny občany, kteří jej nezbytně potřebují ke své angažovanosti ve prospěch společnosti, tzn. pro všechny členy politických stran. Pokud by snad členská základna politických stran začala rychle narůstat, bylo by to jen ku prospěchu demokracie!
ooo Závěrem se ASD domnívají, že k pochopení a promyšlení výše zmíněných aspektů a k zahájení vzdělávací kampaně by měl schopné vládě stačit maximálně 1 rok.

V Praze 11. 12. 2002
Za Klub ASD na Praze 2 podepsáni:
Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František
NETSOCAN MONITOR

Úplných rodin je u nás stále méně
Ještě před rokem 1990 se v České republice uzavřelo každý rok okolo devadesáti tisíc sňatků. Teď se jejich počet ale snížil na padesát tisíc ročně. To je obrovský historický zlom... zatímco dříve byl průměrný věk nevěst okolo dvaadvaceti let, tak v posledních letech se dívky vdávají přibližně v sedmadvaceti... S tím jak ubývá úplných rodin, klesá už řadu let i počet narozených dětí. V roce 1991 se v České republice narodilo 130 tisíc dětí, v roce 2001 pouze 91 tisíc. (MF DNES 14. 12.)

Že by se dějiny opakovaly? Historik Ammianus Marcellinus, narozen asi roku 322 n. l., si ve svém "Soumraku Římské říše" stěžuje, že "...místo filosofa je povoláván zpěvák a místo řečníka učitel kratochvilných umění, knihovny jsou natrvalo uzavřeny jako hrobky, ale zhotovují se...obrovské lyry, velké jako vůz" a informuje, že "...můžeš spatřit tuze mnoho nakadeřených žen, které mohly..., při svém věku porodit již tři děti, jak do omrzení šoupají nohama po podlaze a všelijak se kroutí (míní se tanec) ... někteří pokládají ve své prázdné ješitnosti za bezcenné všechno, co se rodí mimo hranice Říma, vyjma bezdětné staré mládence, a nelze ani uvěřit, jak rozmanitými pozornostmi jsou poctíváni v Římě lidé bez dětí." Brzy poté přišli barbaři...


Zláká někdy Evropa hrdé Vikingy?

Město je to čisté, avšak prosté nabubřelosti a snahy vystavit na odiv bohatství svých obyvatel. Pod nadvládou jiných národů neměla zdejší společnost šanci vytvořit vlastní třídu bohatých, která by honosné paláce stavěla. A tak vzniklo dnes hluboce zakořeněné rovnostářství. To se projevuje například i na platech: manažer tady prostě nemůže mít několikanásobně více než nížeji postavený úředník. Ani obchody nevzhlížejí luxusně. "V Oslu luxusní třídu s obchody známých návrhářů nenajdete, my na to prostě nejsme. Znamenalo by to, že se někdo vyvyšuje nad ostatní." Norští euroskeptici... nechtějí nechat nic náhodě: co kdyby vládu napadlo znovu podat přihlášku do unie... Myslíme si, že unie centralizovaně rozhoduje o příliš mnoha věcech. Malé země ztrácejí pozice, jsou ve vleku těch velkých. A my jsme malá země. (MF DNES 11. 12.)

Skandinávci, ještě než kdysi přišli do kontaktu s evropskou civilizací, nepoužívali ve svých obydlích vůbec zámky. Dnes jsou již patřičně "civilizovaní". Na rozdíl od stejně civilizovaných Čechů zůstali alespoň přemýšliví. My se do všeho dereme bez rozmyslu. Do pionýra! Do SSM! Do KSČ! Do Varšavského paktu! Do RVHP! Do liberalizace cen! Do ekonomické transformace! Dnes pro změnu do EU...


Česká televize: chaos zrozený z chaosu

Česká televize je státní institucí. Stát ji zřídil zákonem, stát jí dal majetek a zajišťuje přísun veřejných peněz. Stát přitom ani neumí formulovat, co za to od této instituce chce, a kdykoli se o to pokusí, postaví se ona instituce na zadní a začne volat po nezávislosti. Stát přitom nese plnou odpovědnost za to, co se za veřejné peníze v ČT děje. Tuto odpovědnost ale neumí nijak prosadit. (MF DNES 9. 12.)

Hlavním úkolem veřejnoprávní televize je péče o zdraví národa, což tato instituce pilně činila výrobou a vysíláním - dnes již, bohužel, trezorového - velkoseriálu "Léčba Klausem"... Ale vážně: máme-li veřejnoprávní televizi a veřejnoprávní rádio, proč nemáme i veřejnoprávní deník. Nebo je správné, že můžeme číst deníky pouze zahraniční či bolševické provenience?


Respektuji Klause

Za prezidenta bych respektoval Václava Klause. A to též zásluhou MF DNES, protože to, co na jeho adresu píší redaktoři a dopisovatelé, to mne též ovlivňuje. A to tak, že nenávistné posměšné manipulační psaní o Václavu Klausovi vnímám jako ubohost hodnou předchozích režimů (německého fašismu a komunismu) a s těmi pisálky by mi bylo hanbou se ztotožnit. (MF DNES 7. 12. Z dopisu čtenáře.)

Ejhle! První vlaštovka skutečné svobody slova? A přilétla na podzim a ze Západu... Aby však nedošlo k záměně s chameleónem, bylo by třeba znát obsah celého dopisu J. Veselého.


Vlády stále nebojují o "zákazníka"
Internetové hlasování o důvěře nemá možnost stát se řešením klesajícího zájmu o politiku, pokud by elektronická dálnice nezůstala i v mezivolebním období otevřená. Na rozdíl od trhu prozatím státní aparát o své voliče jako o zákazníky nepečuje a ti mu to vrací nezájmem. Vize podobné skupině Philadelphia II bývalého senátora za Aljašku Mike Gravela, která se snaží prosadit princip přímé demokracie, při které by se každý mohl přes elektronickou síť podílet na tvorbě zákonů a zákonodárných rozhodnutí, jsou pro tuto chvíli utopií. Komunikace a zlepšené, zrychlené služby občanům, jež by měly přinést projekty e-vlád namátkou ve Spojených státech či na Novém Zélandě mohou být nicméně dobrým začátkem opětovného sbližování volících s volenými. Občan by však v současné zrychlené době měl dostat možnost vyslovit se k chodu země častěji než jednou za čtyři roky. (Hospodářské noviny 5. 12.)

Počítačově negramotné polovině českých občanů, která má většinou "přízemní" existenční problémy a na internet finančně i časově nedosáhne (a žije tudíž v éře temného e-pravěku) připadá, že ti bohové musejí být šílení.


Podporujme klasickou rodinu a ulevíme rozpočtu
Státy, jež přiznávají stejnou právní ochranu různým formám soužití lidí, se nejvíce potýkají s problémem růstu státního rozpočtu... Tento pozvolný trend je viditelný i u nás. Ať už vezmeme opakované pokusy o uzákonění registrovaného partnerství osob stejného pohlaví nebo postupné pronikání "osoby blízké" do zákonů o sociálním zabezpečení. Kromě etických důsledků, které chci tentokrát ponechat stranou, to má dopady zejména ekonomické... Lidé, nezakotvení do pevných rodinných vazeb, obvykle brzy padají do sociální sítě a úhrada jejich životních nákladů se přenáší na bedra státu... Jestliže chceme snižovat deficit státního rozpočtu, musíme si klást i koncepční otázky. Je správné, aby stát - vycházeje vstříc určité společenské poptávce - podporoval alternativní formy soužití a vytvářel tak předpoklady pro růst svých výdajů? Nebo by stát měl spíše podporovat klasickou rodinu, jejíž členové jsou zároveň připraveni v mnohem větší míře si pomáhat sami? Je nejvyšší čas začít hledat odpovědi. (Hospodářské noviny 5.12.)

Na rozdíl od konzervativních a prudérních křesťanů z KDU-ČSL - kteří považují za hříšné každé milováni kromě manželského heterosexu - jsou mnozí sociální demokraté, nepovažující homosexuální lásku za nemravnou, už konečně nefalšovanými, pokrokovými a humanními Evropany! Jaký bude asi další vývoj?... Až svá stejně nezadatelná lidská práva prosadí nekrofilové, zoofilové a jako poslední asi pedofilové - ovšemže za mohutné podpory sociálně demokratických masochistů, sadistů, exhibicionistů, voyerů, pyromanů atp. - bude se moci ČSSD hrdě přejmenovat na ČSSD... Čili na Českou stranu sexuálně demokratickou!


Brusel schválil státní pomoc hutím
Velvyslanci patnácti členských zemí EU...schválili dodatkový protokol k Evropské dohodě mezi EU a ČR. Ten dodatečně povoluje státní pomoc poskytovanou českým hutím v rozporu s touto dohodou v letech 1997 až 2001... schválení výjimky je klíčové pro prodej státního majoritního podílu v Nové huti nizozemské LNM Holding. Praha musela Brusel... mimo jiné přesvědčit o životaschopnosti podnikatelských plánů českých ocelářských firem... Výjimka pro poskytování státní pomoci hutím, kterou Evropská dohoda jinak zakazuje, vypršela v roce 1997. Od té doby Evropská komise na Prahu naléhala, aby předložila plán restrukturalizace tohoto sektoru, který byl podmínkou prodloužení podpor. K tomu se česká vláda odhodlala až letos, na poslední chvíli, když už narůstalo riziko, že kvůli tomu nebude možné uzavřít klíčovou kapitolu "hospodářská soutěž". (Hospodářské noviny 5.12.)

Vaše Velevážené Veleevropské Vysokoblahorodí! Rádobysuverénní Česká republika poníženě děkuje.


Vime starou bačkoru

Zeman považuje média za obtížný hmyz, který ho sice občas vyprovokuje k podrážděné reakci, ale většinou ho obyčejně ignoruje. Nejpozoruhodnější na tomto přístupu je, že se mu dlouhodobě osvědčil... Sympatie mediálních elit se evidentně a dlouhodobě rozcházejí s politickým vkusem národa. Když časopis Reflex dělal před posledními volbami do sněmovny prúzkum "preferencí" mezi šedesáti vlivnými pražskými novináři, dopadla zdaleka nejlépe Unie svobody - tedy strana, která ve volbách propadla a dnes je v troskách. Nejsilnější jsou naopak strany, které média... již několik let vytrvale kritizují... Nabízí se téměř vulgární pointa, která v sobě skrývá díl optimismu a jistě by se líbila Milošovi Zemanovi. Buď máme ve srovnání s okolním světem chytřejší obyvatelstvo, anebo blbější novináře. Vyberte si. (Lidové noviny 4. 12.)

Krátce před parlamentními volbami v roce 1992, které rozhodovaly o vývoji československé společnosti na další desetiletí, odvysílala ČST následující šot: Jakýsi rolník obzíral nádherně zelená pole (kolorovaná snad samotným I. Mathém), ujišťoval, že zemědělci nedopustí, aby Československo hladovělo a pak zčista jasna zahřímal: "A jestli pan Zeman tvrdí, že zemědělci nemají oseto, tak vůbec nerozumí zemědělství!" Ten šlechetný muž ovšem neřekl Miloš Zeman, neboť by to byla lež - jakýsi bezvýznamný Zeman tu větu skutečně vyslovil - nicméně jedovatá slina ulpěla na tehdy nejpopulárnějším opozičním politikovi. Zásluhou ČST. Podobnými a dalšími způsoby, zcela ignorujícími elementární zásady žurnalistické etiky, si v první polovině devadesátých let počínala drtivá většina tzv. "nezávislých" médií a novinářů a nesou tak obrovský podíl viny za zpackanou společenskou a ekonomickou transformaci Československa. Je s podivem, jak se může někdo divit, že agitátory, vydávajícími se za novináře, M. Zeman hluboce pohrdá... A co vlastně znamená výraz "sympatie mediálních elit"?


Motejlova nehoda a zlozvyky Lidového domu
Názorově rozpolcené vedení strany se rozhodlo uspořádat veřejný výběr kandidátů a hned po zveřejnění výsledků se předseda Špidla (a jeho místopředseda Stanislav Gross) pustí do boje za jejich přepsání. Odhodlaný demokrat se lekl důsledků svých uskutečněných slov, zařadil zpětný chod a začal tlačit na věc tradičními postranními cestami... Je to odpudivá podívaná, v níž se na příkladu ČSSD demonstruje největší zlozvyk české politiky - jednat o důležitých věcech v temných koutech, starat se o umetání cesty k moci, aniž by se příliš probíralo, zda ti, kteří se mají šplhat až k vrcholu, za to vůbec stojí. (Lidové noviny 4. 12.)

Ano. Propast mezi stranickými establishmenty a členskou základnou se skutečně prohlubuje. Establishment politických stran, financovaných státem tzn. občany, si prosadil i novinku v podobě uzavřených stranických jednání, kde se sovětuje o veledůležitých věcech, ale na která nemají přístup novináři. Takže kromě státního a vojenského tajemství již máme i tajemství stranická... Pssst!

Vybral a glosoval: František Stočes

NETSOCAN přeje všem lidem dobré vůle veselého Silvestra
a co nejvíce zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2003

Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor). Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: fr.stoces@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou. Uzávěrka nultého čísla: 31. 12. 2002.
NETSOCAN