NETSOCAN
Ročník I. -- PROSINEC 2002 ---Číslo 0
A co politická odpovědnost?

ooooo Česká vláda svým prohlášením z 2. 10. vyděsila všechny pacifisty. Vytáhla do boje proti těm, "...kteří ...vyznávají fanatickou podporu nejrůznějších náboženství...s touhou vyhladit nevěřící." Hrdinně tak nastavila hrudě českých civilistů vůči teroristům, kteří nás dosud ignorovali. Ano, proti terorizmu je třeba bojovat a teroristy trestat. Ale nesmíme si při tom lhát do očí. Podle vládní definice ostatně fungovali křesťanští křižáci, kteří Araby, neuznávající radostnou zvěst Evangelia, jednoduše propíchli. Přečetl si vůbec někdo z vlády celou Bibli? Nebo znají její obsah spíše z interpretace soudruha Šloufa?
ooooo Arabům a také pacifistům musí naskočit husí kůže, když si např. přečtou, jaké požitky slibuje Hospodin izraelským za dodržování Desatera: "A shladíš všecky národy, kteréž Hospodin Bůh tvůj dá tobě. Neslituje se nad nimi oko tvé.."! (5. kniha Mojžíšova, kapitola. 7). Podobné faux pas obsahuje i křesťanská "revize" Starého zákona. V Matoušově Evangeliu (kap. 24) se Kristus s upřímností skina vyznává: "Nepřišel jsem, abych pokoj uvedl, ale meč," a nabádá, "Budete slýchati zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili: neboť musí to všecko býti. Neboť povstane národ proti národu a království proti království..." Jestliže se tedy čeští, němečtí, angličtí aj. křesťané okázale kormoutí nad zkázou WTC, pak se mj. okázale povznášejí nad vlastní náboženské předsudky.
ooooo Al Kajda však není misionářskou institucí, která dává na vybranou buď říci "Alláh Akbar!" - nebo smrt. Exploze násilí v USA nebyla dílem náboženských, nýbrž politických teroristů. A každý pyrotechnik potvrdí, že ničivá bomba se nelikviduje roztloukáním na malé kousky, ale demontáží či zneškodněním rozbušky.
ooooo Politická rozbuška, která iniciovala teror v USA je známa: představuje ji vleklý palestinsko-izraelský konflikt, který si jen za poslední rok vyžádal životy 160 Izraelců a 640 Palestinců. Patří sem i vražda izraelského premiéra Jicchaka Rabina a teroristou nebyl palestinský, nýbrž izraelský náboženský fanatik. Patří sem i dlouhodobá okupace palestinského území Izraelem, odsuzovaná OSN, ale trpěná USA. Zápalkou, která přivodila výbuch, byl patrně přístup USA ke konferenci OSN v Durbanu, kam americká administrativa vyslala delegaci na úrovni "dvorních šašků". Dala tak políček nejen arabským zemím, ale i OSN.
ooooo Je možné, že v palestinsko-izraelské kauze jedná americká administrativa na nátlak silné izraelské lobby v americkém establishmentu. Existence takové lobby je samozřejmě zcela legitimní. Implikací však musí být subjektivní politika USA ve zmíněné problematice. Politickou odpovědnost ale nese americká vláda a prezident Bush, stejně jako odpovídá za selhání tajných služeb. Neměl Bush, zírající na trosky WTC a Pentagonu okamžitě rezignovat a štafetu boje proti terorizmu předat svému nástupci?!
ooooo Stanovisko naší vlády není výrazem upřímného spojence Spojených států; bez ohledu na to, že na jejich zahraniční politiku nemáme žádný vliv. Jde buď o projev vazala USA nebo o počin "podlézavého politického studenta Mazánka". Jako pacifista protestuji. Nejhumánnějším vymýcením kořenů arabského terorizmu je okamžité, citlivé a spravedlivé řešení palestinsko-izraelského problému, nejlépe na půdě OSN! O tom se vláda vůbec nezmiňuje a vpodstatě troubí do útoku proti islámu! Jako člen ČSSD žádám Předsednictvo ÜVV, aby zjevné a riskantní selhání vlády projednalo.

František Stočes
2001

NETSOCAN