N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Demokracie versus demogracie.


PRÁVO LIDU


Demokracie versus demogracie.

ooooo
V dokumentu z Milov se objevilo slůvko lid a některé útlocitné dušičky už z toho rozbolela hlava. Vláda lidu - čili demokracie - se jim ekluje. Co tedy vlastně chtějí?
ooooo Patrně sní o tyranii. To jest o faktické moci elit nebo diktátorů, kteří manipulují lid prostřednictvím atraktivních hloupostí: ujišťují, že svůj Absurdistán zřizují v zájmu světlého komunismu, z titulu nadčlověka, z vůle bohů, v zájmu národa, rasy, popřípadě jménem Vševěda trhu.
ooooo Na rozdíl od podobných demogracií v demokracii je tomu tak, že zákonodárné a výkonné orgány realizují skutečnou vládu lidu, tzn voličů. Tedy - mělo by tomu tak alespoň být.
ooooo Život už totiž přinesl nejeden důkaz, jak demokraticky zvolení zástupci lidu jednali v naprostém rozporu nejen s ekonomickými či kulturními, ale dokonce i s životními zájmy svých voličů, tzn. lidu. Jak dokázali svůj lid vehnat do jatek světové nebo občanské války, rozbít stát či zradit ideály revoluce. Ukazuje se, že mezi praktickou demokracií a skutečnou vůlí lidu mnohdy existuje propastný rozdíl. Jako by zde chyběla jakási funkční zpětná vazba.
ooooo Demokraté ovšem považují tuto disfunkčnost demokracie za problém, který je třeba - v rámci demokracie - řešit. Budou zkoumat a respektovat veřejné mínění a hledat způsoby, jak demokratický systém rozšířit a zdokonalit.
ooooo Demogratům jde obvykle o moc a další ryze egiostické zájmy. Jejich metodou jsou politické intriky a totalitní praktiky.

(PRÁVO LIDU 2. 3. 1992)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes