N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


MONITOR POLARITY č. 6


POLARITA LA


MONITOR POLARITY č. 6

...to na jazyku.
Pokřikem "hip, hip, hurá" pozdravili účastníci... "jarní moravské slunce"... Konfereciér pak citoval... zjištění, že "na Moravu si netroufl ani Hitler"... Dr. Dufek (PRP) zauvažoval nad tím, jestli je postavení Moravy projevem "zlovůle svobodných zednářů, shromážděných kolem Hradu" a vše korunovala myšlenka, že Moravany se Slovákem Gabčíkem zradil po atentátu Čech Čurda". Novinkou bylo vypískání nepřítomného prezidenta Havla. (Lidové noviny 18. 2.)

Máme tu vzkaz napsaný pražskou hanáčtinou: "Sóódruzi! Co mi to hen zase robíte! Deť tó moravskó hranicó sem odheňtoval já - čistočisté Moravák rozené v Dědicoch na Hanó. Roku 1949. A né ňáké Havel! A aj za teho Čurdu sem pomstíl: na tem jich hradu sem vypíl co sa do mňa vměstílo. Váš Kléma.


Čeho se bojí anglický podnikatel.
Jak můžete odpovědět na otázku: Je vás 15 miliónů a máte tři vlády, tři parlamenty a takové množství vládnoucích úředníků včetně poslanců, a přitom nejste schopni rychle stvořit právní řád, nové zákony; jak to, že nefunguje státní správa...? (Občanský deník 19. 3.)

Pan anglický podnikatel netuší co dokážeme. Už brzy nás bude šeredně víc! Tedy nás vlád, parlamentů a úředníků: až zvolí své presidenty Moravané a Slezané, urazí se furianti na Chodsku a na Žižkově... Ozvou se i první státuchtivé vísky. Celý proces završí autoinaugurace dr. Sládka za presidenta Zakarpatské Rusi.


Rozpad státu nebo zákonitý proces?
Politika vždy zůstane bojem osobností, programů a idejí o moc, ale veřejnost musí mít jasno v tom, kdo je kdo a co chce. (Forum č. 11)

Jak rozšafně se dá hovořit o korytech! Pamatujte si to až půjdete k volbám, hlupáčkové.


Polepší se parlament?
Vskutku podivně působilo chování některých lidí v parlamentních výborech... Jedna poslankyně se... zula, druhý usnul a třetí evidentně už nevnímal... Starý muž když viděl, jak to v parlamentu chodí, nakonec zašeptal: Proboha, jenom nedopusťte, aby tenhle národ měl hlad.
(MF Dnes, 19. 3.)

Dědo, víte co je to za dřinu když právník rozhoduje o ekonomice, ekonom o právním řádu, herec o zemědělství a zemědělec o kultuře? A za mizerných třináct tisíc měsíčně?


Odpovědný protivník a partner.
Liberální levice potřebuje spolehlivý politický kompas do nepřehledných situací přeměny společnosti kde na nás čekají faty morgány sociální utopie... (Respekt č. 11)
Jak ve 4. republice.
Přestože se očekává odchod minimálně 80 procent dosavadní okresní základny do Klausovy strany, sdružuje Občanské hnutí příliš mnoho osobností a má příliš velký vliv ve sdělovacích prostředcích, než aby si nevytvořilo vbrzku nový okruh příznivců. Jde vesmes o politiky z levicového disentu, a to už ať tuto linii vědomě prosazující (Levá alternativa, Obroda) nebo socialisticky orientované ani ne tak světonázorově, jako spíš v rovině konkrétní politické akce (Dientsbier, Pithart, Rychetský). Leží na nich tedy nelehký úkol překousnout obavy z averze veřejnosti vůči levici a vypracovat přitažlivý sociálně demokratický program. (Studentské listy č. 5)

Občan je pragmatický: rozlišuje zdali se má hůře nebo lépe, zda je politik čestný anebo pokrytec. A propos je rozpad OF politickou evolucí - nebo jsme si zase sami nařízli zatracené tři pruty Svatoplukovy?


Quo vadis Václave Klausi?
Pan ministr se pokouší sociální napětí utlumovat vágní omluvou přechodu na světové ceny. Ale, pane Klausi, akceptujete vůbec fakt, že se nacházíte v zemi, v níž je průměrný měsíční výdělek cca. 150 DM? Vyjma 100 autokraticky si počínajících rodů zde žije dalších 14 miliónů lidí, z nichž je již dost těch, kteří žijí na samém prahu existenčního minima. (Republika č. 9 - 10)

Stachanovské tempo s nímž V. Klaus ruinuje rodinné rozpočty nevěstí nic dobrého. Prvním stachanovcem ovšem nebyl Stachanov nýbrž Gilgameš! - a historici vědí jak stachanovské budování hradeb města Uruku skončilo... Bojíme se, že kalkulace stachanovského ministra financí přinesou zisk hlavně stoupencům soudruha Stachanova.


(POLARITA č. 6, 15. 4. 1991)
Vybral a komentoval František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes