N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


MONITOR POLARITY č. 4.


POLARITA LA


MONITOR POLARITY č. 4.

Brnu chybějí brambory.
V lednu, přestože se jejich cena zvedla, mohla Zelenina Brno nakoupit... jen 78% požadovaného množství... V zemědělských podnicích začíná uskladněné hlízy lavinovitě napadat suchá hniloba. (Lidové novivy 13. 2.)

Absurdistán? Kdepak! Docela obyčejná chamtivost. Pardon, dnes se tomu říká tržní chování: zloděj v selské halence (s rudou nebo bílou hvězdou pod klopou) si namastí kapsu a ještě vyšetří krmivo pro prasata. Na nákup sadbových brambor v zahraničí, vymámí, chudáček, dotace od státu...


Účty za revoluci.
Názor Dáši Havlové: "Trávili jsme v podzemí 24 hodin denně... Nevím jak prokuratura věc vyřeší. Vím jen, že je absurdní, aby ministerstvo financí se svými... dlouholetými členy KSČ žádalo, aby byla revoluce dělaná podle jejich předpisu. Pokladní evidencí, kterou jsem si vedla 22. listopadu 1989 je jen popsaná obálka. Jistě není podle předpisů..." (Lidové noviny 21. 2.)

OF stojí před procesem! Rudý šiml řádí ve Špalíčku! Nebylo zde založeno žádné politické hnutí: nepředpisová objednávka 1 láhve minerálky dokazuje, že se tu konaly jen orgie diabetiků! Sametovou revoluci vystřídá revoluce byrokratů. 1. května zaměstnanci FMF vypochodují po starém zvyku do ulic a s transparentem "My jsme ta veselá revoluce - účtenky jsou naše rezoluce!" budou manifestovat proti nezaslouženě nízkým důchodům funkcionářů, kteří se v oboru státničení vypracovali mezi světovou elitu. Vše proběhne v souladu se stávajícími předpisy.


Jak hluboko do kapsy?
Vladimír Vocetka... Liberalizace cen mi přinesla poznání, že počet děr v opasku roste exponenciálně v závislosti na počtu děr v ekonomické reformě a...jak je snadné sklouznout od reformy k "deformě". Jana Hrdá... Z lidského pohledu je to neřešitelné. Zde pomůže jen zázrak a já věřím Bohu... On nás vyvede z každé pouště. (Lidová demokracie 7. 2.)
"Tak jsme si to nepředstavovali,"
říká o reformě profesor V. Komárek. "Osobně dělím reformu na zdařilou a nezdařilou." "A jak se vám z tohoto pohledu jeví ta probíhající?" "Myslím si, že bohužel patří mezi ty méně šťastné. Pro odborníky už je patrný její neúspěch... Nikdo se podle mne nedomníval, že k prosperitě se musíme dostat přes ožebračení." (Právo lidu č. 7)

Nemohou být díry v ekonomické reformě i následkem obrovského psychického zatížení reformátorů? Před jejich pracovním nasazením je třeba smeknout. Nezapomeňme ale na memento: v "Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války" se píše o jednom rakouském generálovi... Nebude historie srovnávat náš parlament s generálním štábem jistého mocnářství...


Zpochybnění demokracie.
Myšlenka restitucí... je čím dál víc zpochybňována... ovšem argumentace... poukazující na "množství prostých lidí z továren, úřadů, ze škol," kteří "v listopadu volali, že se chtějí mít lépe" a otázka, "proč mají dnes z vlastní kapsy hradit chyby, za které nemohou," představuje populistické využívání nejnižších stránek lidské povahy. (Forum č. 8)

Už bylo dosti závisti a jiných nízkých citů! Vyzýváme mladé dělníky a zvláště ty, co těžce dřou: nehamižte na svůj mrzký peníz! Odepřete si ředěnou polévku v bufetu a ušetřenými 5 Kčs přispějte na větší zdar restituce! Vlastenci! Nedopusťte by český Ročild měl méně Rolls Rolceů než cizozemec! Živořící mládeži! Uspořádej velkolepou finanční sbírku na podporu našich zchudlých kapitalistů! S obětavci, jejichž šlechetnost nás nejvíce zahřeje u srdce, se rádi sejdeme na Václ. nám. a slavnostně vyhlásíme blbost za nejkrásnější lidský cit.


Čí je ČTK?
Že P. Uhl nemá příliš v lásce V. Klause je nasnadě. Pravicový postoj federálního ministra financí je v diametrálním rozporu s přesvědčením ředitele tiskové agentury... Jen vzácně jsou tiskové agentury spravovány státem... Do funkce ředitele tam jsou dosazováni úředníci, kteří musí bdít především nad nestranností agenturního zpravodajství. Zaujímání jakéhokoli politického postoje by bylo pro každého z nich politickou sebevraždou. (Forum č. 8)

Vyhlašujeme konkurz na ideálního ředitele ČTK. Citové předpoklady: láska ke všem členům vlády. Zdravotní stav: křivice výhodou - znemožňuje zaujímat pevný politický postoj. Curriculum vitae: žádoucí je politická bezprizornost již od ranného dětství.


(POLARITA č. 4, 19. 3. 1991)
Vybral a komentoval František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes