N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Vybílená pokladna?


PRÁVO LIDU


Vybílená pokladna?

ooooo
"Včera jsme vás požádali, abyste vedl naše finance, jak nejlépe dovedete."
ooooo "Již léta se zabývám stejným ekonomickým modelem a peníze v něm jsou, a čisté."
ooooo "Nyní se podíváme, co udělá váš model v podmínkách monopolní ekonomiky: Uděláme na koruně uzel..."
ooooo "Prosím?"
ooooo "... a ve formě veksláckého kursu osmnácti ku jedné ji darujeme zahraničnímu kapitálu.
ooooo Pak v nekonkurenčním prostředí zavedeme liberalizaci cen, zlikvidujeme prvovýrobu a nebudeme se zajímat o keťase, o neplacení daní, o silniční poplatky pro cizince a o stínovou ekonomiku.
ooooo Potom státní pokladnu propranou vaším monetárním prostředkem znovu otevřeme a prohlédneme..."
ooooo "Ta je ale bílé! Neuvěřitelné! Mhhhmmh... a jak bez těch peněz svěže voní!"
ooooo "Vy zíráte, my zíráme!
ooooo Vizír!
ooooo Zářivě vybílená státní kasa!"

(PRÁVO LIDU 4. 12. 1991)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes