N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Když do Evropy, tak rovnou přes Turecko!


PRÁVO LIDU


Když do Evropy, tak rovnou přes Turecko!

ooooo
Zatouží-li našinec poznat exotické turecké hospodářství, pak mu stačí smutně pohlédnout po vlastech českých.
ooooo Nepřipomíná naše chudá země svou lácí gigantický orienrální trh?
ooooo Eventuální pravicový čtenář asi odsekne hlasem břitkým jak turecká šavle: "Á, marka za kačku! To známe, populismus!" Nádavkem se možná obrátí zády k Istanbulu, ukáže směrem k civilizaci a po vzoru ekonomů, holdujících státničení, se zeptá: "Která banka nám tam pak asi půjčí?"
ooooo Námitku - proč zlý bolševik těch půjček užíval a ještě v kursu jednociferném - neradno vznášet. Člověku se dostane zdrcujícího pohledu a ujištění hlasem příjemným jak turecká káva: "Bolševik přece vůbec nerozuměl ekonomice!"
ooooo Aha.
ooooo I přesto je třeba naše ekonomické atamany, útočící hrdinně na svět kapitálu, požádat o vysvětlení: Nemaže se tu někomu jen turecký med kolem pusy? Proč je ochota bank k půjčkám spojována s kursem koruny? Vždyť půjčku obdržíme v dolarech, splatíme v dolarech a úroky připlatíme rovněž v dolarech. Není ten turecký kurs jen dalším tučným obolusem do kasiček?
ooooo Není možné, že si moudří byznysmani jen spokojeně mnou ruce, řkouce: "Na úsloví o poturčencích horších Turka rozhodně něco bude!"

(PRÁVO LIDU 27. 3. 1992)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes