N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


Svátek, na který jeho iniciátoři zapomněli.TREND


Svátek, na který jeho iniciátoři zapomněli.

ooooo
"Uvažujeme-li o našem životě, záhy zjistíme, že téměř veškeré naše konání se váže na existenci dalších lidí. Jíme pokrmy, které vyprodukovali jiní lidé, máme na sobě šaty, které vyrobili jiní lidé a bydlíme v domech, které postavili jiní lidé. Většinu toho, co víme a v co věříme nám sdělili jiní lidé prostřednictvím řeči, kterou stvořili jiní. Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporu v tom co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli."
ooooo Tyto známé úvahy A. Einsteina řadí lidskou práci mezi nejvyšší hodnoty, kterými se pozemská civilizace může pyšnit. Přesto lze v ódě na práci ještě pokračovat...
ooooo V době americké občanské války objevili astronomové L. Swift a H. Tuttle kometu, která má podobu obrovské hory ledu a řítí se Sluneční soustavou rychlostí 56 km za sekundu. Podle posledních výpočtů má tato vlasatice za 131 roků (přesně 14. srpna 2126) přetnout dráhu Země a pravděpodobnost případné kolize s naší planetou se odhaduje asi 1: 10 000. Ovšem eventuální střet by měl - kromě jiných účinlů - za následek i katastrofickou změnu klimatu srovnatelnou s tou, která před 65 milióny patrně vyhubila dinosaury. Fyzik J. C. Solem z Národní laboratoře v Los Alamos tvrdí, že k podobným srážkám dochází průměrně každých 100 miliónů roků a bombardování ustane, až se na Zemi vyvine druh schopný se s tímto problémem vyrovnat. V případě Swift-Tuttleovy komety: čím později bude učiněn pokus o změnu její dráhy, tím energeticky náročnější bude. Poslední šance by předpokládala jaderný výbuch v blízkosti komety o síle 100 000 krát větší než byl ten, který zpustošil Hirošimu.
ooooo Ano! Tento a podobné příklady svědčí, že práce má pro lidskou společnost význam dokonce existenční! Ospravedlňují a motivují neustálý technologický rozvoj. Stavějí na pranýř jevy, které mohou lidskou společnost ohrozit jako války či agresívní, nesnášenlivé a totalitní systémy. Vzbuzují úctu k těm, kteří své práci obětovali dokonce i život: k horníkům zavaleným v dolech, ke kosmonautům zahynuvším při haváriích, k soudcům zavražděným v boji s organizovaným zločinem atd. Podtrhují význam lidské solidarity a tepají nemorální majetkové rozdíly neboť ukazují, že jsme opravdu na jedné lodi: vědecký pokrok by nebyl možný bez práce spoluobčanů zajišťujících potravu i ostatní denodenní potřeby. Opravňují aby všichni, kteří svou prací přispívají ke zdraví a vývoji této civilizace - od pomocného dělníka přes montéra, lékaře a umělce až k nositelům Nobelových cen, cítili oprávněnou hrdost nad svým dílem.
ooooo Existuje svátek v jehož den by pozemšťané měli užasnout a zaradovat se nad svými schopnostmi. Jde pochopitelně o Svátek práce. Je to svátek netradiční, nenápadný a přece natolik sugestivní, že jej jako státní svátek respektují dokonce i křesťanské strany, ačkoli by si ve vlastním zájmu měly spíše "přihodit" dalšího světce.
ooooo Je proto k nevíře, že strana, která by se měla tohoto svátku ujmout a vysvětlit občanům naší země, že v tento den skutečně mohou být na co hrdi, zaujímá o Svátcích práce pozici "mrtvého brouka"! Zdůvodnění bývají tato: neuspořádání Svátku práce není politickou chybou, nepřinese politický efekt a strana ostatně nemá peníze. Důvody mohou být ovšem i jiné: některé z nás zřejmě ještě bilí nohy z tzv. existenčních pochodů, jiní nechtějí toho dne rušit soudruhy na Džbánu a ostatní se patrně i nadále hodlají počítat mezi oběti komunistického tupení občanů této země...
ooooo Vedení České strany sociálně demokratické tvoří skutečně široké spektrum politiků: radikálové i pragmatici, bývalí normalizátoři i disidenti, aktivní senioři, emancipované ženy a ambiciózní "svazáci". Přesto se nelze ubránit dojmu, že zde jaksi chybějí... sociální demokraté!

(TREND č. 4. 1995)
František Stočes


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes